پایان نامه روانشناسی صنعتی، مشکلات هیجانی

بار- آن (۲۰۰۲)، این فرضیه را مطرح ساخت که آن دسته از افرادی که متوسط بهره­ی­هیجانی دارند،
به­ طورکلی دربرآورده ساختن تقاضاها و فشارهای محیطی موفق­ترند. وی هم­چنین خاطر نشان کرده است که ناکارآمدی در هوش هیجانی می ­تواند به معنای نبود موفقیت و حضور مشکلات هیجانی باشد. به اعتقاد بار- آن (۲۰۰۲)، مشکلاتی که در مواجهه با محیط برای افراد به وجود می­آید، عمدتاٌ در بین افرادی معمول است که در زیر مقیاس­های آزمون واقعیت، حل مسأله، تحمل استرس و کنترل تکانه با نقصان مواجه هستند. به­ طورکلی بار- آن(۲۰۰۲)، این­طور توصیف می­ کند که هوش­هیجانی و هوش­شناختی به­ طور مساوی در هوش­کلی یک شخص مشارکت دارند که هر کدام نشانه­ای از پتانسیل موفقیت یک فرد در زندگی را ارائه می­ کند.

در ادامه رضایت­شغلی و تعهد­سازمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رضایت­شغلی و تعهد­سازمانی در زمینه­ روانشناسی صنعتی/  سازمانی بارها مورد مطالعه قرار گرفته­اند و با متغیرهای بسیار زیادی در ارتباط گذاشته­ شده ­اند. از همین­رو، در کتب، مقالات و پایان نامه ­های مقاطع مختلف تحصیلی به کرات تعریف شده ­اند و پیشایندها و پیامدهای آن مشخص شده ­اند. در این­جا به خلاصه­ای از آن­ها می­پردازیم.