بازی با کودکان؛ بازی های سرگرم‌کننده که والدین می‌توانند در خانه انجام دهند

مبانی نظری نمایش خلاق برخلاف اوایل قرن بیستم که غالب نظریات، ریشه‌های نمایش را تنها در آیین‌های اولیه می‌جستند و بر پایه همین استدلال سعی در تحلیل متون و اتفاقات صحنه‌ای داشتند،... دنباله مطلب