جنبه های شخصیت

سه جنبه شخصیت وقتی مفهوم شخصیت به معنای وسیع مورد نظر باشد، طبعاً مفاهیم خوی، مزاج و استعداد را که مبین سه جنبه خاص هستند در برمی گیرد. مزاج: از قدیمی­ترین الفاظ به کار رفته به جای... دنباله مطلب

معناى سیاست

معناى سیاست واژه سیاست از حیث لغت و کاربردهاى مختلف، معانى گوناگونى دارد، از جمله: حکم راندن، اداره کردن امور مملکت، عدالت و داورى. (4) لغت دانان عرب در تبیین معناى کلمه سیاست مى... دنباله مطلب