پایان نامه ارشد درمورد دندانپزشک، رفتار کارکنان، پرسش نامه، ارزش سهام

میدهند. هر چه تعداد لایه‌ها بیشتر باشد، سیستم قادر به درک پیچیدگیهای بیشتری است. از لحاظ ریاضی اصطلاحاً گفته می‌شود که افزودن هر لایه، یک مرحله به قدرت Decode/Encodeکردن اطلاعات... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد گروه مرجع، اندازه بازار، کاوش اطلاعات، رفتار انسان

بار دیگر تفاوت بین نیاز، خواسته و تقاضا را در بازاریابی روشن میکند. 1.تشخیص مسئله (نیاز): تشخیص مسئله، گام اولیه در تصمیم خرید است که از تفاوت فاحش بین ایده آل فرد و وضعیتهای واقعی به... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد اندازه بازار، رفتار مصرف کننده، کنترل بازار، سهم بازار

مبادله توجه به این حقیقت که بشر دارای نیازها و خواستههایی است و محصولاتی وجود دارند که قادر به ارضای آن ها هستند، در تعریف بازاریابی الزامی است، اما کافی نیست. بازاریابی از زمانی... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، هتک حرمت، ترک فعل

درخواست می‌باشد تا بعد از آن؛ همان ‌طور که انفاق به فقیر موردعلاقه، بیشتر سبب خوشحالی است تا فقیر و بیگانه و ناشناس (انصاری، بی‌تا ، ج1، ص 275). مبحث هفتم: مجازات پدر و مادر در جرم کشتن... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، حضرت محمد (ص)، رسول خدا (ص)، اموال فرزند

(ص)‌می‌فرماید: “برای احسان به والدین، در کنار آن‌ها برتخت‌خوابیدن از جنگیدن با شمشیر در راه خدا بهتر است” (شیخ‌مفید، 1414، ص 52). روایتی از جابربن‌عبدالله انصاری است که امام... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، رسول خدا (ص)، سلامت کودک، آرامش خاطر

اجتماعی فرزندان است. هر کودک جز در موارد نادر، از نظر دیانت و ملیت تابع والدین خود می‌باشد. البته فرزندان بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد می‌توانند با آگاهی و بصیرت دیانت و ملیت والدین... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد با موضوع خانواده در اسلام، زنان باردار، حقوق انسان

به‌صورت سطحی برخورد کرده‌ایم؛ چرا که خانواده به‌عنوان هست? نخستین تشکیل ساختمان جامعه به شمار می‌رود. ادیان آسمانی و برخی از مکاتب اجتماعی توجه خاصی به خانواده نموده و قوانینی... دنباله مطلب

یادگیرنده، یادگیری، رهبری، تغییر

شاخص های سازمان یادگیرنده بر حسب جنسیت مدیران) 0.680 به دست آمد. با توجه به این که سطح معنی داری از آلفا (0.05) بیشتر می باشد، بنابراین جنسیت بر انطباق دانشگاه های علمی-کاربردی سمنان با... دنباله مطلب

یادگیری، سازمانی، یادگیرنده، 1384).

به کارکنان خود اجازه متقابلاً عمل کردن، سوال پرسیدن و فراهم کردن آگاهی و بینش نسبت به وظایف را می دهد و در نهایت باعث ترویج تفکر سازمان یافته می گردد (لانگر، به نقل از فلاح رضوی، 1387 ).... دنباله مطلب

عصر اطلاعات، مدارس متوسطه، تعهد کارکنان، تلاش مضاعف

ز هم هستند. رهبران تحولی زیر دستان را برای انجام کار بیش از حد انتظار برمی انگیزانند. یک رهبر تحولی، تغییر را در کل سازمان القا کرده و چشم اندازی هم برای مدیران و هم کارکنان خلق می کند.... دنباله مطلب