. کلید واژهها: کاربرد اینترنت، ساختار و ویژگی های خانواده، پیامدهای اجتماعی استفاده از اینترنت. فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه 3 1-2- تعریف مساله و بیان نکات اصلی 4 1-3- اهمیت... دنباله مطلب

منابع مقاله با موضوع همبستگی پیرسون-فروش و دانلود فایل

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران درمدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران بود. روش پژوهش توصیفی و همبستگی میباشد. جامعه آماری شامل کلیه... دنباله مطلب

مقاله درمورد دانلود واقعیت و خیال

فروید معتقد بود که شخصیت از سه بخش به هم پیوسته تشکیل شده است. هر کدام از این ساختارها- نهاد، من و فرامن- به گونه ای طرح ریزی شده اند که دارای کارکردهای روانشناختی مشخصی هستند و به شیوه... دنباله مطلب

منبع مقاله با موضوع اختلال استرس پس از سانحه

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش نمرات آزمودنی ها در بعد ترس مرضی پرسشنامه... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سبک های دلبستگی

6  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  جدول 3-5 ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب میزان تحصیلات... دنباله مطلب

دی وی دی زیست کنکور

بسیاری از دانش‌آموزان کنکوری، علاقه مند هستند زیست کنکور را از طریق فیلم های آموزشی زیست یاد بگیرند. استفاده از فیلم‌های آموزشی مفهومی شاید کم هزینه‌ترین و پربازده‌ترین روش باشد... دنباله مطلب