۲۶ جمع کل ۴۰۰
*منبع: دفتر مشارکتهای اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران
۲-۳٫ فضای مجازی )اینترنت)
اینترنت وسیله ای ارتباطی و فضای سایبرنتیک محیطی است که امکان تولید فضا را برای کسانی که به صورت مادی در قالبی اجتماعی – فرهنگی قادر به ایجاد فضایی تعاملی نبوده و یا در تولید و ساخت آن با مشکل مواجه ان، فراهم آورده است (میردامادی، ۱۳۸۰: ۱۰۹). اینترنت نه فقط یک محیط بلکه چندین محیط محسوب می شود. اگرچه بین انواع محیط های گوناگون اینترنت همپوشانی های فراوانی وجود دارد، با این حال هر کدام دارای ویژگی های خاص خود می باشند و از نظر برخی مشخصه های بنیادین، اثراتی که تجربه این محیط ها بر رفتار کابران دارند، با یکدیگر متفاوت می باشد. اینترنت بیشتر به مجموعه ای از مکان های مجازی شباهت دارد که در هری ک از آن افرادی دلبستگی های مشترک، می توانند تبادل داده نمایند، با هم کار کنند، داستان تعریف کنند و با یکدیگر شوخی کنند، پیرامون سیاسیت به بحث بپردازند و یا بازی کامپیوتری انجام دهند (والاس، ۱۳۸۲: ۵۰-۴۰).
سپهر مجازی آمیخته ای از سه عنصر مادی، نمادین و تجربه های فردی متفاوت است. اینترنت فقط ابزاری الکترونیک با قابلیت های تازه ای برای دیجیتال کردن پیام ها نیست؛ بلکه فراتر از آن، دنیای مجازی حاصل از انقلاب دیجیتالی است که همانند سایر انقلاب ها، تصویری نوین از جهان عرضه می کند، ارزش های اجتماعی را متحول می سازد و امکاناتی را برای نمایش خویشتن در مقابل دیگری فراهم می آورد و فناوری های جدید رایانه ای – ماهواره ای، وسایل آن را محیا می کند (معینی علمداری، ۱۳۸۶: ۱۱۰).
با توجه به اینکه در اینترنت فاصله از میان برداشته می شد، مواجهه افراد آسان تر می شود و امکان مواجهه ی غیر حضوری فراهم می آید. بدین ترتیب جامعه شبکه ای براساس تعامل شرکت کنندگان با یکدیگر شکل می گیرد که در آن بدون نیاز به ملاقات حضوری، اطلاعات رد و بدل می شود. در اینترنت افراد صرفاً در رده تولید کننده یا مصرف کننده قرار نمیگیرند، بلکه می توانند هر دو نقش را همزمان داشته باشند و اینترنت به عنوان واسطه ارتباطی میان آنها عمل می کند و تسهیلات لازم را در این زمینه در اختیار آنان قرار می دهد. این امر؛ یعنی اینکه فرد می تواند به انتخاب خود نقش مصرف کننده یا تولید کننده اطلاعات را ایفا کند، اینترنت را از شکل یک رسانه متعارف خارج می کند. این امر محیطی آنارشیک را برای تبادل نسبتاً بدون میانجی و واسطه میان افراد بوجود می آورد (اسمیت، ۲۰۰۰: ۱۹۴ به نقل از معینی علمداری، ۱۳۸۴: ۱۱۳).
اینترنت تجارب جدیدی به فرد عرضه میکند و قادر است ((در سه سطح مختلف فردی، تعامل میان فردی و زندگی سیاسی تغییراتی ایجاد نماید)) (Rheingold, 1999: 282).
بالاخره می توان گفت شبکه اینترنت، یک محل مجازی ملاقات عمومی شهروندان جهان است، یک نقطه تلاقی عمومی که در آن میلیون ها نفر از بیش از ۱۵۵ کشور جهان با هم در ارتباط قرار میگیرند. در حال حاضر، اینترنت متشکل از چندین میلیون شبکه از انواع مختلف است. اینترنت را از نظر جامعه شناسی می توان مدخلی بر جامعه الکترونیک دانست، جامعه ای که از عناصر اصلی سیستم اینترنت یعنی تولید کنندگان، واسطه ها و مصرف کنندگان تشکیل شده است. اینترنت ارتباط بین افرادی را قادر می سازد که قبلاً همدیگر را ندیده اند، مردمی از سراسر دنیا که به این طریق فرصت مکالمه با یکدیگر را داشته و می توانند بدون محدودیت های قومی، ملی، طبقاتی، مذهبی، جنسی و … با یکدیگر رابطه برقرار کنند. از این طریق امکان ایجاد جماعتی جهانی فراهم می شود (نیک بخش، ۱۳۸۳: ۲۱).
در مقام مقایسه با رسانه های پیشین، اینترنت از یک سو همچون تلفن و تلگراف در ارتباط بین فردی بکار می رود و تعاملی محسوب می شود که بر مسافت های طولانی غلبه کرده و امکان ارتباط همزمان افراد دور از یکدیگر را محیا می سازد (Bargh& McKenna, 2004: 577).
اینترنت از این لحاظ پیش می رود که می توان گفت به مفهوم جغرافیا پایان می دهد و به ((مرگ فاصله)) می انجامد. بر این اساس، افراد می توانند هر کجا و در هر زمان یکدیگر را ملاقات کنند و نیز مبادله ی اطلاعات از یک تبادل ساده میان دو یا چند نفر به تبادلی گسترده و وسیع میان ملیت های مختلف تبدیل می گردد (مسکو، ۲۰۰۰) و از سوی دیگر همچون رادیو و تلویزیون می توان به عنوان یک رسانه جمعی عمل نماید که از طریق آن، متون مختلف در یک زمان به میلیون ها نفر انتقال می یابد؛ در عین حال، اینترنت می تواند به عنوان یک کتابخانه جهانی بکار رود. در واقع استفاده های مختلف کاربران اینترنتی سازگاری این رسانه با مقاصد و نیازهای کنونی افراد را باعث گردیده است (Bargh McKenna, 2004: 577).
2-3-1. تاریخچه ی اینترنت در جهان
ریشه های اینترنت به اواخر دهه ۱۹۶۰ بر می گردد. در این سالهاست که مفهوم یک شبکه کامپیوتری نامتمرکز در میان استراتژیستهای نظامی ایالات متحده آمریکا و متحدان این کشور شد. ایده مطرح در آن سالها، این بود که شبکه کامپیوتری در شرایط حمله حمله هسته ای می تواند به صورت پشتیبانی برای زیر ساخت های ارتباطی عمل کند. در سال ۱۹۶۸ سازمان تحقیقات در پژوهش های پیشرفت وابسته به پنتاگون تصمیم گرفت که کار بر روی چنین شبکه ای را حمایت کند و لذا دوران جنگ سرد نقشی جدی در این حمایت داشت (مهدی زاده، ۱۳۸۷: ۱۶) و از این جیث می توان اینترنت را از محصولات دوران جنگ سرد و حاصل هراس وزارت دفاع آمریکا و از خطرات جنگ هسته ای دانست (آشنا، ۱۳۸۰: ۲۱۴). در سپتامبر ۱۹۶۹ اولین رابطه های پردازشگر پیغام (
IMP، وسیله ای اختصاصی برای برقرار کردن ارتباط بود که رایانه را به خط تلفن وصل می کرد و می توانست از راه دور این اتصال را ممکن سازد (برونر و ژوتیک، ۱۳۷۹: ۱۵))، در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس نصب شد و دو ماه بعد دومین IMP در موسسه مطالعات و تحقیقات استانفورد در شمال کالیفرنیا به کار گرفته شد تا پایان آن سال دو مرکز دیگر به آن پیوستند. بنابراین؛ اولین شبکه رایانه ای متشکل از چهاررایانه در پایان سال ۱۹۶۹ در آمریکا راه اندازی شد و چهار مرکز عبارت بودند از:
۱-موسسات مطالعه و تحقیقات استانفورد
۲-دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس
۳-دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا
۴-دانشگاه یوتا، به یکدیگر متصل شدند و بدین ترتیب شبکه آرپانت (ARPANET) متولد گردید (برونر و ژوتیک، ۱۳۷۹: ۱۶) و این امر زمینه ای را فراهم کرد تا این مراکز بتوانند اطلاعاتشان را به اشتراک بگذارند. به تدریج آریا تکامل یافت و مراکز جدیدی به آن اضافه شدند و همراه با آن، کاربراتی با ایده های جدید به آنجا آمدند تا از آن استفاده کنند. در سال ۱۹۷۰ اسم آرپا (ARPA) به آژانس ((تحقیقات طرح های پیشرفته دفاعی)) تغییر کرد (همان، ص ۱۷).
بعدها شبکه دائماً گسترش یافت، به گونه ای که تا سال ۱۹۷۲، ۳۷ مرکز آرپا مستقر شده بودند. درسال ۱۹۸۵ (و به قولی ۱۹۸۶) موسسه ملی آمریکا NSFNETرا برای عرضه ارتباطات شبکه ای به مراکز تحقیقاتی بیشتر و گسترش شبکه بین المللی تأسیس کرده بود (آشنا، ۱۳۸۰: ۲۱۴ و برونر و ژوتیک، ۱۳۷۹: ۱۸)، این شبکه به نوعی اسکلت و استخوان بندی اینترنتی به شمار می رفت. این کار در شرایطی صورت گرفت که نفوذ کامپیوترهای شخصی رشدی سریع داشت و خدمات تکنولوژی اطلاعات در حال گسترش بود (مهدی زاده، ۱۳۷۸: ۱۶). در اواسط دهه ۱۹۸۰ تعداد معدودی پست الکترونیکی و شبکه های ارتباط دور تشکیل شد، هر چند که در ابتدای امر بیشتر در حوزه های دانشگاهی و بعضا صنعتی بود. از اواخر دهه ۱۹۸۰ بود که اینترنت رشد نجومی خود را آغاز کرد. بدین ترتیب که در سال ۱۹۸۷ شبکه اینترنت مشتمل بر ده هزار مشترک بود و در سال ۱۹۸۹ به صد هزار مشترک رسید. در سال ۱۹۹۰ زندگی آرپانت پایان پذیرفت، ولی اینترنت به رشد خود ادامه داد (آشنا، ۱۳۸۰: ۲۱۴)، بگونه ای که در سال ۱۹۹۱ مصادف با تولد نور جهان گستر، مرز هفتصد هزار میزبان را با چهار میلیون کاربرد در نور دید (دوران، ۱۳۸۲: ۵۷). در دهه ۱۹۹۰ بعد از روی آوردن شرکت های تجاری و عموم مردم به آن رشد قابل توجهی پیدا کرد و خدمات اینترنتی افزایش یافت و هر ساله تعداد کامپیوترهای موجود در شبکه اینترنت دو برابر می شد (میردامادی، ۱۳۸۰). در سال ۱۹۹۴ دهها هزار مرکز در نقطه اتصال بر روی شبکه اینترنت قرار داشتند که ۹۰ کشور را در سراسر جهان تحت پوشش قرار می دادند و این رقم تنها در سال ۱۹۹۵ به حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر بالغ می گردید (مهدی زاده، ۱۳۷۸: ۱۶). از سال ۱۹۹۷ با تجاری شدن اینترنت، خدمات آن به شدت تنوع و فزونی گرفت و هزینه های دسترسی به آن به همان نسبت کاهش یافت.
پس از گسترش اینترنت در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، ((بین سالهای ۱۹۹۸ و ۱۹۸۸ رشد انفجاری اینترنت در جهان آغاز شد. بطوری که این سالها نسبت خانوارهای دارای کامپیوتر از ۱۸ درصد به ۳۴ درصد رسید و در میان خانوارهای دارای فرزند، نیز به ۴۹ درصد افزایش یافت)) و گسترش سرویس های آن لاین از جمله تابلوهای تبلیغاتی، اتاق گپ زنی، نرم افزارهای کتابخانه ای و …. به کثرت، تنوع و گوناگونی افراد در شبکه انجامید (Giddens, 2001)
شناخته شده ترین بخش اینترنت، شبکه جهانی وب است که ((یک کتابخانه چند رسانه ای جهانی است و توسط یک نرم افزار مهندسی در سال ۱۹۹۲ بوجود آمد)) (Ibid) و از طریق آن فراهم کردن و جمع آوری اطلاعات و برنامه های مختلف امکان پذیر می گردد. سرویس وب یا شبکه جهان گستر به خاطر توان گرافیکی بالا و ارائه خدمات متون مرتبط، رشد چشمگیری داشته است و تقریباً هر سه ماه یکبار توسعه وب دو برابر می شود (آشنا، ۱۳۸۰: ۲۱۴).
اینکه امروزه چه تعدادی از افراد به اینترنت متصل اند، مشخص نیست، ولی از ابتدای قرن بیست و یکم بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به اینترنت دسترسی داشته اند و می توان تخمین زد که از سال ۱۹۸۵ اینترنت با شتاب ۲۰۰ درصد در سال رشد داشته است. اینترنت به سرعت بخشی از زندگی روزانه را شامل شد و بستری برای زندگی روزمره ایجاد کرد، به گونه ای که در سال ۲۰۰۲، بیش از ۶۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به اینترنت دسترسی داشتند (Bargh& McKenna, 2004: 574). همچنین دسترسی به اینترنت امری متغیر می باشد به طوری که در سال ۱۹۸۸، ۸۸ درصد کاربران اینترنتی جهان، در جهان توسعه یافته به سر می برده اند و شمال آمریکا بیش از ۵۰ درصد کل کاربران را بر داشته است.
به طور کلی کشور آمریکا بالاترین سطح برخورداری از کامپیوتر و دسترسی آن لاین را داراست (Giddens, 2001: 470).
به طور کلی؛ اینترنت با عرضه خدمات اساسی نظیر:
پست الکترونیک (E- mail)
انتقال فایل (Ftp)