ارزش ویژه نام و نشان تجاری و استراتژی های بازاریابی

۵-۲-۲-پیشنهاداتی کاربردی
• بازاریابان باید تصمیمات بازاریابی مربوط به نام تجاری خود را در بلند مدت اتخاذ نمایند. در تصمیم گیری پیرامون ارزش ویژه نام و نشان تجاری از نظر مشتریان مهم این است که بررسی شود چگونه تغییرات منتج شده در آگاهی از نام تجاری می تواند از تصمیمات بازاریابی حمایت یا آن را تخریب نمایند.
استراتژی های بازاریابی نام تجاری باید براساس اداراکات مشتریان باشد. باید دید مشتریان چگونه فکر می کند و چگونه واکنش نشان می دهد و سپس موضع گذاری در ارتباطات مشتریان با نام تجاری سازمان تغییر می کند.
• کیفیت مهمترین عامل برای استفاده از خدمات بانکی است و کاهش کیفیت درک شده مشتریان نسبت به خدمات بانکی نسبت به رقبا منجر به از دست دادن مشتریان می شود. برای افزایش سطح کیفیت درک شده مشتریان به خدمات بانکی پیشنهاد می گردد که راهکارهای زیر انجام شوند:
۱٫ انجام تحقیقی میدانی و گسترده توسط بانک برای شناخت عوامل مهم تشکیل دهنده ی کیفیت از نظر مشتریان.
۲٫ تمرکز شرکت بر عوامل تشکیل دهنده ادراک کیفیت از دید مشتریان براساس اولویتهای شناسایی شده
۳٫ سرمایه گذاری معقول, منطقی در بهبودخدمات بانکی مثل تلفنبانک،دستگاههای خودپرداز خدمات الکترونیکی
۴٫ تأکید شرکت بر گواهی ها و تأئیدیه های کیفیت دریافت شده از سوی نهادهای معتبر داخلی و خارجی در تبلیغات بانک
درک این موضوع که برند نقش بسیار با اهمیتی را در حفظ و توسعه حق انتخاب مشتری بازی می کند، بایستی مدیریت را به سمتی سوق دهد که به صورت جدی بر این موضوع تمرکز کنند که از هر فعالیتی که به هر شکلی باعث کم شدن اعتبار برند می شود، خودداری نمایند .
یکی از موضوعات مهم در حوزه بازاریابی اجتماعی مشارکت در حفظ محیط زیست است. بانک ها از طرق مختلف مانند پیروی از استراتژی بانک سبز می توانند نقش حائز اهمیتی در ارتباط با این موضوع ایفا نمایند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• تعهد به اصول اخلاقی اجتماعی و انسانی، برای مثال عدم اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی آلاینده.
• ارائه تسهیلات مناسب به واحدهای صنعتی که اصول زیست محیطی را رعایت می کنند.
• حمایت شفاهی و عملی از طرح های جایگزینی خودروهای فرسوده، نوسازی ناوگان حمل و نقل و حمایت از طرح های توسعه مترو.
• توسعه ابزارهای مبتنی بر بانکداری الکترونیک جهت کاهش سفرهای درون شهری.
علاوه بر موضوعات مطرح شده فوق، توجه به سایر ابعاد بازاریابی اجتماعی باید در استراتژی های بازاریابی بانک ها مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• اعطای تسهیلات جهت گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده و کارآفرین با هدف اشتغالزایی و تحقق برنامه های دولت و کاهش بیکاری.
جذب منابع و سرمایه گذاری آن در زمینه هایی که منجر به رفاه جامعه و آبادانی کل کشور گردد
• مشارکت فعال در فعالیت های خیرخواهانه و بشردوستانه (برای مثال اعلام شماره حساب جهت جمع آوری وجوه نقدی جهت ایتام، نیازمندان و آسیب دیدگان بلایای طبیعی).
• اختصاص بخشی از جوایز به رفع محرومیت های اجتماعی و رفع مشکلات رفاهی جامعه
• مشارکت فعال در عرصه هایی نظیر مدرسه سازی، بیمارستان سازی، راه سازی، آزادی زندانیان مالی و دیه، جشن نفس و …
• حمایت از گسترش فعالیت های ورزشی در سطح جامعه و حمایت مالی از مسابقات و تیم های ورزشی
• سهیم ساختن مشتریان در سهام بانک (بانک می تواند برای افزایش رضایت و جلب توجه مشتریان کلان خود، بخشی از سهام خود را هر چند هم ناچیز، به مشتریان کلان بفروشد و با این کار، در مشتری این احساس را ایجاد می کند که در سود و زیان بانک، شریک است).
• امکانات ویژه برای مشتریان ارزنده : بانک برای مشتریان ارزنده ، به ویژه مشتریان کلان خود امکانات رفاهی از جمله تخفیف در استفاده از سالن های بانک ، امکانات درمانی ، ورزشی و … قرار دهد. مثلا در هفته زمانهایی از استخر بانک برای استفاده مشتریان اختصاص دهد که این عامل نه تنها رضایت وی را تامین می کند، بلکه تبلیغ موثری را نیز فراهم می آورد
۵-۲-۳-پیشنهاد به سایر محققان
یکی از مسائل ومشکلات در کشور ما، مشکل و مسئله بازاریابی برای بانکها می باشد. به خصوص مسائل مربوط به ارزش ویژه نام و نشان تجاری. که متأسفانه در کشور ما این تحقیقات بسیار کم بوده و کمتر بانکها، اساتید فن و دانشجویان به آنها توجه م ینمایند.