انواع کارآفرینی

انواع کارآفرینی
نوامبر 2, 2018 دیدگاه‌ها برای انواع کارآفرینی بسته هستند دانشجویی مدیر سایت

انواع کارآفرینی

با توجه به گستردگی کارآفرینی ، سه نوع کارآفرینی  مطرح می باشد؛

2-4-1 کارآفرینی مستقل یا فردی

کارآفرینی مستقل حالتی است که فردی کسب و کار مستقلی را ایجاد می کند و فرد به تنهایی مسئول جمع آوری منابع لازم برای شروع کسب و کار است .در این نوع کارآفرینی معمولا افراد «آقا بالاسر» نمی خواهند و از کارکردن برای دیگران رنج می برند(شاه حسینی، 1383).

کارآفرین مستقل فردی است که با بسیج وجمع‌آوری منابع لازم با تمرکز بر نوآوری وتوسعه فرایند محصول یا خدمات جدید، شروع به کسب وکار می‌نماید، او از کار کردن برای دیگران رنج می‌برد و      نمی خواهد آقا بالاسر داشته باشد وانجام کارها را به شیوه خودش می پسندد . بعبارتی دیگر اگر نوآوری و ساخت محصول جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد کارآفرینی فردی می گویند.

2-4-2 کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی فرایندی است که در آن محصولات یا فرآیندهای نوآوری شده، از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تاسیس شده به ظهور می رسند. نوآوری سازمانی در واقع اشاره به نوآوری کالا یا خدمات دارد و در آن تاکید به توسعه و نوآوری در فنّاوری و شیوه ها و روندهای نو برای تولید می‌باشد. اگر ما بخواهیم دانشگاه را به عنوان یک سازمان کارآفرین در نظر بگیریم، علاوه بر نقش کارآفرینی سازمانی، وظیفه تربیت افراد کارآفرین را نیز بر عهده دارد. بعبارتی اگر نوآوری و ساخت محصول جدید یا ارائه خدمات جدید حاصل کار یک تیم کاری باشد کارآفرینی سازمانی می گویند.

توسعه کارآفرینی سازمانی در دنیا همانطور که از شکل پیداست با وجود مدیران سنتی باعث دور شدن کارآفرینان از سازمان شده و از طرفی برای بقاء سازمانها نیاز به کارآفرین دارند این دومقوله باعث ایجاد سازمانهای کارآفرینی شده که افراد کارآفرین در آن به سهولت می توانند فعالیت نموده و مولد محصول و خدمات جدید باشند(مقیمی، 1381).

 

2-4-3 کارآفرینی بین المللی

کارآفرینی بین المللی به فرایند هدایت اقتصادی در فراسوی مرزهای ملی اطلاق می‌شود (مردیث و دیگران،1371). این فرایند شامل صادرات، صدور مجوز، افتتاح دفتر فروش در کشور دیگر می باشد، در حقیقت وقتی کارآفرین فعالیت ‌شغلی خود را در بیش از یک کشور به اجرا می‌گذارد کارآفرینی بین المللی به وجود می آید، کارآفرینان و سازمانهای کارآفرین که در میان این سازمانها، دانشگاهها نقش پررنگ ‌تری را ایفا می‌کنند، می تـوانند به عنوان دو بازوی قدرتمند کارآفرینی بین المللی مطرح شوند که نقش به سزایی در توسعه ملّی دارند.