بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم …

۱) ارائه ی اطلاعات مورد نیاز جهت اخذ تصمیمات اقتصادی
۲)رفع نیازهای آن دسته از استفاده کنندگانی که نمی توانند به راحتی و مستقیماً به اطلاعات مورد نیاز در واحد تجاری دسترسی داشته باشند.
۳)کمک به پیش بینی و ارزیابی اطمینان از جریان های نقدی آتی واحد تجاری.
۴)قضاوت در خصوص عملکرد مدیران در ایفای وظیفه ی مباشرت با توجه به نحوه ی استفاده از منابع در دسترس واحد تجاری.
۵)ارائه ی اطلاعات در خصوص سود دهی واحد تجاری در دوره ی مشخص جهت پیش بینی، مقایسه و قضاوت در مورد قدرت سود آوری آن .
و همچنین گزارش کمیته ی تروبلاد به دنبال بررسی افشاء اطلاعاتی بود که به «پیش بینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای نقد» و «قضاوت در مورد توانایی مدیریت برای تخصیص بهینه ی منابع شرکت» کمک می نماید. نتایج این مطالعه بیانگر این مطلب است که “پیش بینی های مالی هنگامی که قابلیت اتکاء پیش بینی های مالی استفاده کنندگان را افزایش می دهند باید افشا شوند ” . گزارش دیگری که در انگلیس تهیه شد با نتیحه ای مشابه بیان می دارد که گزارش های مالی شرکت ها می بایست شامل سطح مناسبی از “گزارش جنبه های احتمال سود های آتی سطوح سرمایه گذاری و استخدامی باشد” .
به طور کلی گزارش پیش بینی های سود توسط شرکت ها شامل سه عنصر اصلی زیر می باشند:
نخست :ارائه ی برآوردی معقول و منطقی از سود های آتی شرکت به استفاده کنندگان جهت ارزیابی اوضاع مالی شرکت.
دوم:ارائهی ابزارهای لازم به استفادهکنندگان برای ارزیابی منطقی اطلاعات افشا شده.ارائهی پیش بینیهای سود همراه با ابزار های لازم جهت ارزیابی منطقی این پیش بینی ها، مسئله ای است که امروزه در گزارشگری مالی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال در اکتبر ۱۹۷۴ کمیته ی تحقیقات حسابداری انجمن حسابداران خبره ی کانادا اظهار می دارد “روش های حسابداری یک شرکت، وضعیت مالی، نتایج عملیات و تغییرات در وضعیت مالی که در صورت های مالی آن انعکاس یافته است را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین افشاء روش های حسابداری به کار گرفته شده در یک موسسه، مورد تاکید هدف سودمندی صورت های مالی قرار می گیرد”.
” اصول حسابداری روش ها و فرآیند ها ممکن است از یک صنعت به صنعت دیگر فرق کند و نمی توان فرض نمود استفاده کننده ی از صورت های مالی با این تفاوت ها آشناست”.
بدین ترتیب استفاده کنندگان پیش بینی های سود می بایست از مبانی تهیه وارائه ی این پیش بینی ها مطلع گردند .
سوم: ارائه و افشای اطلاعات تا جایی که توانایی شرکت برای دستیابی کلی به اهداف پیش بینی شده اش را به طور جدی به مخاطره نمی اندازد.
ویژگی های پیش بینی سود
سودمندی در پیش بینی یکی از معیارهای مورد عمل می باشد که متکی به پژوهش های تجربی است. با توجه به این معیار، اندازه گیری های حسابداری بر حسب توان پیش بینی رویدادهای مورد نظر تصمیم گیرنده مورد ارزیابی قرار می گیرند.
بهترین اندازه گیری روشی است که برای مدتی خاص دارای بالاترین توان پیش بینی از نظر رویداد مورد نظر باشد. این معیار تا کنون در موارد مختلف به کار برده شده است.
براون (Brown) سودمندی روشهای اندازه گیری سود را در پیش بینی ارزش بازار شرکت مورد پژوهش قرار داده است .
گرین (Green) و سگال (Segall ) گزارش های میان دوره ای را با توجه به مثمر ثمر بودن آنها در پیش بینی سود سالانه ارزیابی کرده اند. هوریگان (Horrigan) توان پیش بینی داده های حسابداری را با توجه به نسبتهای مالی و تغییرات در درجهبندی اوراق قرضه تحقیق کرده است. بیور (Beaver) نیز اندازهگیریهای حسابداری را به عنوان معیارهای پیش بینی کننده ی ورشکستگی و عدم پرداخت به موقع بدهی ها مورد مطالعه قرار داده است.[۱۴]
اسکینر در پژوهشی درباره ی اصول حسابداری کانادا، ویژگی های اطلاعات حسابداری منتشر شده برای استفاده کنندگان را مختصرا شرح می دهد. او اظهار می دارد که “این اطلاعات می بایست قابل اتکا بوده، به گونه ای موثر به استفاده کنندگان منتقل شده و در ضمن مقرون به صرفه نیز باشند”. اسکینر این نکته را متذکر می شود که “اطلاعات برای قابلیت اتکا داشتن می بایست قابل اندازه گیری و قابل تایید باشند و برای اینکه اطلاعات به گونه ای موثر انتقال یابند، باید عاری از هر گونه جانبداری ،کمیت پذیر، افشاء کامل (قابل فهم برای استفاده کنندگان ) ساده و به موقع باشند. و بالاخره برای مقرون به صرفه بودن اطلاعات می بایست از نظر تهیه عملی باشند”.
کمیته ی نظارت بر استانداد های حسابداری انگلیس نیز بیان می دارد “ما معتقدیم که گزارش های مالی شرکت برای سودمندی و تامین اهداف اساسی گزارشگری مالی، می بایست دارای ویژگی هایی از قبیل مربوط بودن، کامل بودن، عینیت در اندازه گیری ها و قابلیت مقایسه داشته باشند”. به طور کلی همین ویژگیها برای صورتهای مالی نیز ارائه می شوند که می بایست به طور ویژه برای انتشار پیش بینیهای سود به کار برده شوند. اگر چه مطالعات انجام شده در کانادا و امریکا در زمینه ی ویژگی های اطلاعات حسابداری نشان داده است که قابلیت اثبات جزو این ویژگی ها می باشد ولی این یکی از ویژگی هایی است که پیش بینی سود ندارد، چرا که با توجه به ماهیت پیش بینی سود که در واقع بر اساس معیارهای ذهنی از رویدادهای آتی تهیه شده است، نمی تواند مورد رسیدگی و ردیابی قرار گیرد. البته اگر چه پیشبینی سود غیر قابل رسیدگی و اثبات می باشد ولی می بایست قابلیت تائید داشته باشد.[۱۵]
خلاصه اینکه یک پیش بینی سو

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

د می بایست عاری از جانبداری، قابل تائید، مربوط، کمیت پذیر، کامل،قابل مقایسه، قابل فهم، به موقع و عملی بودن از نظر “مقرون به صرفه” باشد.
۲-۵- تعدیل در سود پیش بینی شده
۲-۵-۱- دلایل تعدیل در سود پیش بینی شده
مدیران شرکت ها به طور معمول با توجه به بررسی هایی که از نحوه ی فعالیت و عملکرد شرکت خود انجام می دهند و با توجه به اطلاعات گذشته و تجربیاتی که دارند سعی در پیش یبنی سود مربوط به یک سال مالی و سود هر سهم خواهند نمود، اما در طی سال مالی بر اساس بعضی از تغییرات و تحولات امکان دارد که این سود پیش بینی شده را تعدیل نمایند.
پلاملی[۱۶] در پژوهشی تحت عنوان “تحلیلی بر دلایل اصلی تجدید ارائه”، چهار دلیل اصلی برای تجدید ارائه بیان کرده است که عبارتند از ۱٫ اشتباهات داخلی شرکت ۲٫ دستکاری های عمدی (مدیریت سود)۳٫ پیچیدگی معاملات و ۴ . برخی خصوصیات استاندارد های حسابداری. طبق پژوهش پلاملی اکثر تجدید ارائه ها به دلیل اشتباهات اساسی داخلی شرکت می باشند.[۱۷]
از جمله مصادیقی که منجر به تغییر در سود پیش ببینی شده می گردد به قرار زیر است:
۱ . تغییر در فروش شرکت
۲ . تغییر در هزینه های مربوط به بهای تمام شده
۳ . تغییر در روش های استهلاک
۴ . تغییر در روش های ارزیابی موجودی ها
۵ . تغییر در نرخ مالیات
البته علاوه بر موارد بالا که باعث تغییر در سود مورد انتظار می گردد، امکان دارد عوامل دیگری مانند حوادث غیر مترقبه، اعتصابات در یک شرکت تولیدی، ورشکستگی یکی از بدهکاران عمده ی شرکت و … نیز اتفاق افتد که باعث شود مدیران اقدام به تعدیل سود پیش بینی شده نمایند.
چنانچه رویدادی رخ دهد که اثر با اهمیتی بر سود پیش بینی شده و درآمد پیش بینی شده ی هر سهم داشته و بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و دیگر سهامداران شرکت تاثیر بسزایی بگذارد، عاقلانه و منصفانه است که مدیران این تعدیل را انجام داده و برای اطلاع سرمایه گذاران اعلام نمایند تا جلو ضرر و زیان عده ای دیگر گرفته شود. از طرفی سرمایه گذاران باید همواره سود تعدیل شده را مبنای تصمیم گیری خود قرار دهند به بیان دیگر، آنها باید بر اساس سودی تصمیم گیری کنند که پیش بینی می شود طی یک دوره ی بلند مدت عاید سرمایه گذار خواهد شد، یعنی از یک استحکام بلند مدت و منطقی برخوردار باشد. اما اینکه چنین تعدیلی در سود پیش بینی شده تا چه میزان گویای واقعیت می باشد و به چه اندازه می تواند راهنمایی برای سرمایه گذاران باشد بستگی به اطلاعات و مدارک پشتوانه ی مربوط به این تعدیلات و کسانی که چنین تعدیلی را انجام می دهند خواهد داشت.
از آنجا که دقت پیش بینی تحلیل گران با گذشت زمان در یک دوره ی مالی بیشتر می شود کاهش قابل ملاحظه ای در اختلاف بین پیش بینی تعدیل شده با پیش بینی قبلی ایجاد خواهد شد.[۱۸]
۲-۵-۲- نقش تعدیل سود هر سهم پیش بینی شده در معاملات سهام
همان طور که بیان گردید شرکت های مختلف بر حسب مورد و با دست یافتن به اطلاعات دقیق تر ممکن است در چندین نوبت در یک سال مالی اقدام به تعدیل سود هر سهم نمایند تا از این طریق اطلاعات واقعی را زودتر از اتمام سال مالی و قبل از تعیین EPS واقعی به سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان از اطلاعات اعلام نمایند.
زمان انجام معاملات سهام بسیار حائز اهمیت است، ضمن اینکه تاریخ تعدیل EPSدر رونق بخشیدن به بازار معاملات سهام نقش تعیین کننده دارد. چنانچه میزان تغییرات در EPS پیش بینی شده نسبت به مقدار پیش بینی شده ی قبلی تفاوت چشمگیر داشته باشد، این مسئله ممکن است بر قیمت سهام و حجم معاملات سهام تاثیر بگدارد، که در این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع می باشیم. البته در این خصوص علاوه بر تاریخ تعدیل و میزان تعدیل در جهت افزایش یا کاهش EPS پیش بینی شده ی قبلی، عامل روانی نیز، که در اثر عوامل بالا ایجاد می شود بی تاثیر بر میزان معاملات انجام شده نیست، زیرا بعضی از سرمایه گذاران که توانایی تجزیه و تحلیل رویدادهای مهم مالی را ندارند، ممکن است تحت تاثیر این عامل بدون هرگونه محاسبه ای اقدام به خرید یا فروش سهام را نماید.
۲-۶- انجام پژوهش های رویدادی در یک بازار سهام کوچک
پژوهش های رویدادی یکی از متدولوژی های عملی در حسابداری است که به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهش ها برای کشف تغییرات قیمت غیر عادی در داراییهای مالی در دوره ی زمانی اطراف رویدادهای مختلف طراحی شدهاند. در روش استاندارد پژوهشهای رویدادی، بازده غیر عادی عبارت است از تفاوت بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار. بازده مورد انتظار نیز عبارت است از بازده بدون احتساب رویداد مورد نظر.در عمل برای سنجش بازده غیر عادی روش های زیر متداول است: