مواردی که سطح هر طبقه به اتاق های مجزا تقسیم می شود اتاق های ۲ نفره واحدهای مطلوب تری هستند بنابراین مناسب تر است که علاوه بر میزها، فضایی هم به کتابخانه، کابینت های بایگانی و یا کابینت های اندکس کارت اختصاص یابد. حداقل شبکه در ابعاد بین ۱۵۸ ساننتیمتر و ۲۰۳ سانتیمتر متغیر خواهد بود. با در نظر گرفتن این محاسبات حداقل فاصله ۷۵ سانتیمتر بین میز و دیوار پیش بینی شده است.
در صورتی که کتابخانه ای به بلندی ۷۰ سانتیمتر در جلوی دیوار قرار گیرد محاسبات فوق را ممکن است تا ۷۰ سانتیمتر تقلیل داد. فاصله ۷۵-۷۰ سانتمتر بسیار رضایت بخش است. زیرا کارمند قادر خواهد بود بدون برخاستن ار زوی صندلی خود به هر سمت که نیاز پیدا کند، مسلط شود. به فرض اینکه عرض کتابخانه ۳۵ سانتمتر باشد، مقیاس حاصله برای اتاق های اداری از قرار ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود. این اندازه با ابعاد پیشنهادی نویفرت تقریباً مطابقت دارد.
اغلب اوقات ۱۸۸ سانت برای استقرار در حالتی است که هیچ گونه وسیله دیگری در پشت کارمند قرار نداشته باشد. در این صورت فضایی برابر با ۱۵۰ سانت ین دیوار پشت سر میز قرار خواهد داشت که دارای حداکثر مزیت است.
از طریق محاسبه ضریب های اولیه تعداد بسیاری از اتاق ها با اندازه های متفاوت به راحتی بدست می آیند، ولی حتی بزرگ ترین واحد باندازه ۲۰۳ سانتیمتر به تنهایی عرض لازم را برای یک اتاق خصوص ندارد.
با توجه به عمق اتاق هایی که امروزه بهدفاتر کار اختصاص می یابد این اندازه ها احساس عدم رضایت خاطر ایجاد می کنند. به علاوه اتاق های جداگانه معمولاً در اختیار کارمندان ارشد قرار می گیرند و یا به عنوان یک امکان به حساب می آیند. در هر صورت لازم است علاوه بر مبلمان معمولی اتاق، تسهیلات نشستن برای ملاقات کننده ایجاد شود. بنابراین فضای لازم درون اتاق به ندرت کافی به نظر می رسد.شبکه ۳۵/۱ متری دفاتری به عرض ۷/۲ متر و شبکه ۵/۱ متری دفاتر به عرض ۳ متر ایجاد می کند و اگر مدول های شبکه ۶۰ سانتی متر باشد، با اجزای ساختمانی هماهنگی بیشتری خواهد داشت.

سیرکولاسیون
سهولت در رفت وآمد پرسنل و مراجعین یک اداره یکی از مهم ترین مسائل پیش روی طراح است که عدم توجه به آن باعث تداخل مسیرها و سردرگمی مراجعین می شود از طرفی امنیت اداره را به مخاطره می اندازد. در ساختمان هایی که جمعیت فراوانی از آنها استفاده می کنند، تحلیل ایاب و ذهاب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است در این رابطه باید مسیرهای ایاب و ذهاب افقی و عمودی به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و بررسی شود که چه گروههایی از افراد در بین چه طبقاتی رفت و آمد می کنند. همچنین باید توجه داشت که سیرکولاسیون تنها به معنی راه رفتن افراد نیست بلکه شامل فنجان های حاوی چای و افرادی که بسته هایی را حمل می کنند نیز می شوند. باید توجه داشت بخش هایی که مراجعین بیشتری دارند باید در محلی قرار گیرند که مراجعه کننده از هنگام ورود تا رسیدن به محل مورد نظر، مسیر کوتاه، مستقیم و مناسبی را طی نماید.
راهروها
عرض راهرو را حجم رفت و آمد تعیین می نماید. در راهروهای طولانی باید به وسیله شکست های منطقی از یکنواختی راهرو جلوگیری نمود و در محل تقاطع ها مانند پله ها و یا جلو آسانسور باید راهرو را عریض نمود. در برنامه ریزی فضایی، استاندارد های زیر برای فضای گردش داخلی قابل استفاده است.

• راهروهایی که به خروجی های اصلی منهی باشند و بار اصلی رفت و آمد را حمل می کنند باید دارای عرضی معادل حداقل ۱۵۰ سانتیمتر باشند.
• راهروهایی که میزان متوسط رفت و آمد در آنها انجام می شود باید دارای حداقل ۱۲۰ سانتیمتر باشند.
• راهروهایی میان ردیف های مسیرها باید عرضی برابر ۹۰ سانتیمتر داشته باشند.

پلکان ها
اندازه و تعداد پلکان ها به حجم رفت و آمد، تعداد پرسنل و مراجعین بستگی دارد. در این رابطه ضوابط ایمنی و آتش که در نشریه حفاظت ساختمانها در برابر حریق مقررات ملی ساختمان آمده است الزامی است.

مبلمان اداری
تناسب لوازم اداری با دفاتر، تحت تاثیر عواملی چون قابلیت تطبیق، تنظیم، دوام، سازگاری، فضای نگهداری، بهره وری، زیبایی و چگونگی سیم کشی می باشد.
فضای مورد نیاز برای کارمندان در حالت نشسته یا ایستاده، مبنایی برای محاسبه ی حداقل فاصله بین میزها و میز تحریرها است. صندلیها باید قایل تنظیم چرخدار و مبله و مجهز به پشتی تکیه دادن باشد. دفاتر بایگانی، آرشیو و کارتهای اطلاعات و … را می توان در کمدهای بدون پهلو که معمولاً از جنس استیل و در ابعاد استاندارد ساخته می شوند قرارداد.
همه اماکن کار چه در دفاتر خصوصی وچه در فضای باز به واحدهایی شامل مبلمان و تجهیزات خلاصه می شوند. عنصر اصلی در اماکن کار میزهای تحریر هستند. قواعد زیر در مورد نحوه محل قرارگیری میزهای تحریر وجود دارند.
– استانداردهای فضایی از یک استفاده کننده تا دیگری متغیر است. با وجود یک حداقل فضای غیر قابل کاهش برای اثاثیه لازم است.

عنوان شغلی
سایز احتمالی میز (سانتیمتر)
مدیر
۵۰ x 75 + 75 x 150
کارمند
۷۰ x 130 یا ۰۵ x 100
منشی
۷۰ x 130 + 50 x 100
تایپیست
۷۰ x 120
جدول (۱) : ابعاد احتمالی میز

طول
عرض
ارتفاع
۲۰۰
۱۸۰
۱۵۰
۱۲۰
۱۰۰
۹۰

۹۰
۷۵
۶۰

۷۶-۷۱
جدول (۲) : ابعاد قابل قبول میزهای دفتری