تقریباً دو سوم گردشگران، سیدنی را نیز در برنامه سفر خود می‌گنجانند. گردشگران داخلی ایلوارا۳۴ تقریباً همه از سیدنی می‌آیند که برای تعطیلات با اتومبیل شخصی به منطقه مسافرت کرده و کمتر از ۳۰ شب در آن اقامت می‌نمایند. حدود ۴۵% تعطیلات سپری شده در ایالت نیوساوت والز۳۵ در بازدید از مناطق روستایی سپری می‌شود. بخش‌های کلیدی بازار متمایل به گردشگری روستایی شامل خانواده های جوانی می‌شود که در جستجوی اقامت گاه‌های راحت برای کاهش اضطراب و سرگرم کردن بچه‌ها می‌باشند و نیز زوج‌های سالخورده ای که طالب بازدید از مناطق آرام و بدون استرس هستند و هر دو این گروه‌ها تمایل دارند مدتی را در این مناطق اقامت داشته باشند (حدود ۱ هفته). پدیده جالب توجهی که در استرالیا مشاهده شد، تقارن افزایش گردشگران با شروع فعالیت‌های زراعی است (از قبیل پرورش دام و فعالیت‌های زراعی در زمین‌های زرعی کوچک). به عنوان مثال، گوسفندهای مورد نیاز برای نمایش عملیات پشم چینی به طور معمول از بازار تهیه می‌شوند و باغچه های کوچک برای افزایش انجام فعالیت کشاورزی در مزرعه ایجاد می‌گردند.
مردمی که به روستایی به دلایلی غیر از تجارت سفر می‌کنند، این کار را برای تفرج در فضای باز و گشت و گذار انجام می‌دهند که این امر بر اهمیت حفظ محیط‌های روستایی می‌افزایند. در استرالیا ۶۶% مزرعه های گردشگری خانه های ۳ خوابه را به عنوان اقامتگاه عرضه می‌کنند، در حالی که ۴۵% آن‌ها کلبه و ۱۲% هم خانه های کارگری را در اختیار گردشگران می‌گذارند. موفقیت اقامت گاه های مزرعه ای به شدت به میزان رابطه بین میزبان و میهمان بستگی دارد. در ارزیابی موفقیت گردشگری روستایی، مزرعه داران منطقه ویکتوریا اذعان داشتند که محل مزرعه (۷۹%)، اراضی پیرامونی (۶۷%)، جاذبه های نزدیک به محل (۸۱%)، شخصیت متصدی محل (۸۲%)، نوع اقامتگاه (۷۲%) و نوع مزرعه (۵۲%) از دلایل اصلی این موفقیت بوده‌اند.
۲-۱۰- مطالعات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق
با توجه به اهمیتی که در دهه اخیر در اقتصاد کشورها بدست آورده و هم چنین پی آمدها و تأثیرات گوناگون این صنعت بر روی ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی این کشورها، تحقیقات و مطالعات از سوی محققین و دانشمندان مختلف در این زمینه رو به افزایش است لذا به منظور دستیابی به یافته‌ها و نتایج مرتبط با موضوع تحقیق، سابقه این تحقیقات از کتاب‌ها، پایان نامه‌ها و جستجوهای اینترنتی و مراکز مختلف مورد بررسی قرارگرفته است.
ناصری سید مسعود، ۱۳۷۵؛ شناسایی موانع موثر توسعه صنعت توریسم ایران و طراحی الگوی تبیینی برای گسترش جذب توریست؛ در این پژوهش سعی شده است ضمن شناسایی موانع موثر بر گسترش صنعت گردشگری، الگوی مناسب بازاریابی جهت گسترش جذب گردشگر ارائه شود. با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده، فرضیات سنجش ارتباط بین تبلیغات سوء غیر واقع ایران و عدم استفاده از شیوه های مناسب بازاریابی با عدم جذب گردشگر به ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است و در نتیجه این ارتباط مورد قبول قرار گرفته است. فرضیات دیگر پژوهش که شامل وجود ارتباط بین عدم وجود قوانین و مقررات مناسب، عدم وجود امکانات اقامتی و رفاهی مناسب، هزینه های زندگی و اقامت، عدم برخورد مناسب با گردشگران با مانع جذب گردشگر به ایران مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت نتیجه به دست آمده این فرضیه را رد کرده است.
رکن الدین افتخاری و عبدالرضا قادری اسماعیل، ۱۳۸۱؛ نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی (نقد و تحلیل چهارچوبهای نظریهای)؛ در این پژوهش به مطالعات انجام شده در کشورهای فرانسه، اتریش، سویس، انگلستان، ایرلند، تایلند و ژاپن پرداخته شده است و این مطالعات نشان می دهد که گردشگری روستایی بسرعت در اقتصاد روستایی رشد کرده و مکمل فعالیتهای کشاورزی شده است. ماهیت صنعت گردشگری ایجاد اشتغال و درامد، متنوع سازی اقتصاد، مشارکت اجتماعی و استفاده از منابع محلی است. از آنجا که بخش اعظم مشکلات عقب ماندگی و توسعه نیافتگی روستایی نیز به فقدان این صنعت برمی گردد، گردشگری روستایی با حل مسائل و مشکلات فوق می تواند به توسعه روستایی کمک نماید.
مهدوی داوود، ۱۳۸۲؛ نقش توریسم در توسعه نواحی پیرامون شهرها و ارائه مدل استراتژیک نمونه موردی، دهستان لواسان کوچک؛ هدف از این پژوهش بررسی تأثیرات در توسعه نواحی روستایی و ارائه‌ی استراتژی‌های مناسب در جهت توسعه‌ی این نواحی و در نهایت رسیدن به الگوی بهینه‌ی توسعه بوده است. بنابراین به منظور رسیدن به این اهداف از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. آزمون فرضیات نشان داد که از دیدگاه مردم از مجموع ۲۶ شاخص مورد مطالعه تأثیر گردشگری بر ۱۶ شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محیطی مورد تایید قرارگرفته است و از دیدگاه مسئولان تأثیر توسعه‌ی این صنعت بر ۱۸ شاخص از ۲۹ شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محیطی تایید شده است، سپس با استفاده از تحلیل SWOT نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها شناسایی شده نشان می‌دهد که آستانه آسیب پذیری این نواحی بسیار بالا بوده و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست‌های مناسب در جهت رفع ضعف و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصت‌ها است.
دخیلی کهنمویی اسماعیل، ۱۳۸۳؛ بررسی راهکارهای توسعه توریسم در آذربایجان شرقی، در این پژوهش ضمن بررسی قابلیت‌های طبیعی و فرهنگی استان سه مرکز مهم گردشگری استان یعنی کندوان قلعه بابک و بندر شرفخانه به عنوان مورد نمونه
مورد مطالعه قرارگرفته است. ابزار مورد استفاده در مطالعه موردی این پژوهش، پرسشنامه است و نتایج آزمون فرضیات نشان می‌دهد که بین تبلیغات و گردشگران ورودی، بین محل سکونت (شهر یا روستا) و علاقه به طبیعت گردی (اکوتوریسم)، بین شهروندان با گردشگران و مقدار هزینه کردن توریست‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
ولی زاده حمید، ۱۳۸۵؛ چالش‌های فراروی توسعه صنعت توریسم در ایران با تاکید بر کلان شهر تبریز؛ در این پژوهش ابتدا به اهمیت صنعت گردشگری اشاره شده است و سپس ویژگی‌ها، شرایط و قابلیت‌های صنعت گردشگری کشور مورد بررسی قرارگرفته است. پس از شناسایی چالش‌های موجود در راه توسعه گردشگری راهکارهایی برای کاهش تأثیرات منفی این چالش‌ها و افزایش تأثیرات مثبت آن‌ها ارائه شده است.
پارسا بصیر هدیه، ۱۳۸۶؛ بررسی زمینه‌ها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی بخش طالقان از شهرستان ساوجبلاغ؛ اهداف این پژوهش بررسی زمینه‌ها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در بخش طالقان است. این تحقیق از نوع پیمایشی است و به منظور ارائه راهکارهای مناسب توسعه گردشگری روستایی در این منطقه از تحلیلSWOT (تحلیل نقاط ضعف و قوت درونی و فرصت‌ها و تهدید های بیرونی) و ترسیم ماتریس آن در قالب چهار طبقه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و نهادی پرداخته شده است. نتایج تحلیل عاملی اثرات مثبت گردشگری روستایی در منطقه طالقان نشان می‌دهد که سه عامل اثرات اجتماعی و فرهنگی، اثرات اقتصادی و اثرات زیر ساختی (فیزیکی و رفاهی) در مجموع ۷۵% واریانس را تبیین می‌کنند. هم چنین تحلیل عاملی اثرات منفی گردشگری روستایی در منطقه طالقان نشان داد که سه عامل اثرات محیطی و کالبدی اثرات اجتماعی- فرهنگی و اثرات اقتصادی در مجموع ۶۸% واریانس را تبیین می‌نمایند. علاوه بر آن نتایج تحلیل عاملی زمینه های گردشگری روستایی در خصوص نقش آن‌ها در توسعه گردشگری روستایی در منطقه طالقان نشان داد که پنج عامل گردشگری کشاورزی و غذایی، اکوتوریسم ماجراجویانه و اکوتوریسم غیر ماجراجویانه گردشگری به منظور تجارت و گردشگری تاریخی و مذهبی در مجموع ۶۷% واریانس را نشان می‌دهد که نشان از درصد بالای واریانس تبیین شده است؛ و هم چنین از مقایسه دیدگاه روستاییان و کارشناسان با استفاده از آزمون‌های من وایتنی در خصوص آثار و پی آمدهای مثبت و منفی گردشگری روستایی نشان داد که این دو گروه با یکدیگر اختلاف نظر دارند و در کل روستاییان دیدگاه منفی‌تری نسبت به کارشناسان در مورد توسعه گردشگری دارند.
سجادی علی، ۱۳۸۷؛ بررسی عوامل بازدارنده توسعه گردشگری در شهر اصفهان؛ در کار پژوهشی انجام گرفته، پس از بررسی ادبیات موضوع، استعدادها و امکانات توسعه گردشگری در شهر اصفهان مورد بررسی قرارگرفته است. سپس به شناسایی و طبقه بندی موانع و مشکلات موجود بر سر راه توسعه گردشگری در شهر اصفهان پرداخته شده است و در نهایت راه حل‌های مناسب جهت توسعه گردشگری شهر اصفهان ارائه شده است. پژوهش فوق رویکردی توسعه ای به گردشگری دارد و ضمن بررسی مزایای آن در پی یافتن عوامل بازدارنده توسعه گردشگری در شهر اصفهان است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مدیران کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان و گردشگران ورودی به اصفهان است.
سلیمانی هارون خدیجه و همکاران، ۱۳۸۹؛ نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی شهرستان ایذه؛ این تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و به روش توصیفی ـ همبستگی به بررسی نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی شهرستان ایذه واقع در استان خوزستان نسبت به اثرات گردشگری روستایی در سال ۱۳۸۸پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش ساکنان مناطق روستایی در روستاهایی بوده‌اند که دارای جاذبه گردشگری بوده و اثرات گردشگری در این روستاها توسط ساکنان درک شده‌اند که حجم نمونه آماری با استفاده از جدول تاکمن ۳۳۵ و به روش تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب شد. متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از ویژگیهای فردی و حرفه‌ای ساکنان، میزان ارتباط آنان با گردشگران و وابستکی درآمد آنان به گردشگری، درک اثرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌ محیطی گردشگری است و متغیر وابسته آن نگرش ساکنان نسبت به توسعه فعالیت‌های گردشگری می‌باشد. نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرها، ارتباط مثبت و معنی داری را بین متغیر نگرش ساکنان با متغیرهای سن، درآمد، میزان وابستگی به گردشگری، میزان ارتباط با گردشگران و درک اثرات را نشان داد.
خذرلی جبرائیل، ۱۳۸۹؛ مبانی جغرافیایی توریسم و اکوتوریسم در استان آذربایجان غربی با رویکرد اقتصادی؛ ایشان در این پژوهش به توضیح و توصیف برخی از جاذبه های توریستی و اکوتوریستی استان آذربایجان غربی و اردبیل و شناساندن آن‌ها به دیگران و رونق امر جهانگردی و گردشگری به لحاظ ایجاد شغل و درآمد بهتر مردم استان پرداخته است.
عبدالمنافی طاهره و ازکیا مصطفی، ۱۳۹۰؛ بررسی عوامل موثر بر صنعت گردشگری در منطقه روستایی کلاردشت؛ در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر صنعت گردشگری در منطقه کلاردشت پرداخته شده است و روش آن به صورت اسنادی و میدانی است. در این تحقیق توسعه صنعت گردشگری منوط به آموزش و اطلاع رسانی به مردم و نحوه برخورد با گردشگر و از طریق توسعه نهادها و سازمان‌های مرتبط، توسعه برنامه های تبلیغاتی برای معرفی جاذبه های طبیعی و تاریخی در منطقه اشاره شده است.<
br /> قادری اسماعیل و همکاران، ۱۳۹۰؛ توسعه گردشگری روستایی در بخش آسارا شهرستان کرج؛ در این پژوهش به توسعه گردشگری روستایی در بخش آسارا از شهرستان کرج پرداخته شده است. بخش آسارا علیرغم برخورداری از جاذبههای متعدد، اقدامات مناسبی که بتواند موجبات توسعه نظام گردشگری و جلب رضایت گردشگران را فراهم آورد، صورت نگرفته است. بر این اساس، وضعیت منطقه مورد مطالعه از نظر شرایط مقصد و فرصت های موجود در مبدا مورد مطالعه قرار گرفت و طی آن اثبات گردید که بخش آسارا از جاذبه های بیشماری برای توسعه گردشگری برخوردار است ولی از عدم برنامه ریزی و در نتیجه ضعف امکاناتی در مراکز گردشگری موجود رنج می برد. به همین منظور در این تحقیق سعی گردیده است برای غلبه بر مشکلات نظام گردشگری در بخش آسارا امکانات و موانع توسعه گردشگری آن شناسایی و راهکارهای مناسب ارائه گردد.
افتخاری عبدالرضا و همکاران، ۱۳۹۰، اولویت‌های ظرفیت گردشگری مناطق روستایی شهرستان نیر؛ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از مدل Topsis به این نتیجه رسیده‌اند که از میان ۳۰ روستای مورد مطالعه روستاهایی که دارای جاذبه های محیطی بیشتری هستند از ارجحیت بیشتری برخوردارند.
سحر مشهدی، ۱۳۹۰، بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری روستایی در روستای گرمه، در این پژوهش به عواملی در توسعه صنعت گردشگری روستایی ایران پرداخته شده است. بنابراین عوامل فرهنگی- اجتماعی عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی و عوامل محیطی متغیرهایی هستند که می‌توانند بر توسعه صنعت گردشگری روستایی تأثیر گذار باشند. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- پیمایشی است و از نظر مقاصد تحقیق کاربردی است و ابزار جمع آوری داده‌ها پرسش نامه است که به وسیله سه جامعه آماری صاحب نظران، مردم روستا، گردشگران داخلی و خارجی تکمیل گردیده است. این تحقیق با هدف شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی روستای گرمه واقع در استان اصفهان، صورت می‌گیرد با توجه به اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران برای خروج از مشکل اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و حل مشکل اشتغال، مسئله اساسی این تحقیق این است که چگونه صنعت گردشگری در بخش روستایی می‌تواند به تحقق این هدف کمک نماید. بنابراین این پژوهش نگاهی به عوامل و شاخص‌های موثر در توسعه صنعت گردشگری روستایی دارد که بر مبنای نظرات کارشناسان و صاحب نظران مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عامل مدیریتی بیشترین تأثیر و عامل اقتصادی کمترین تأثیر را در توسعه گردشگری منطقه مورد مطالعه داشته است.
توسعه گردشگری روستایی از جمله مسائلی است که پژوهشگران طی سالهای اخیر به آن توجه جدی داشتهاند. اما در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران این علم قدمت زیادی نداشته و به صورت نوپا است. با وجود محدودیت منابع فکری و دیدگاههای موجود در خصوص آن، باز پژوهشهایی چند انجام شده که به تعدادی محدود اشاره گردید. اما نمی توان ادبیات پژوهش حاضر را به موارد ذکر شده در بالا محدود کرد و بنابر وسعت مطالعه و میزان اطلاعات در دسترس، کمیت آنها متفاوت خواهد بود.

فصل سوم:
روش تحقیق و محدوده مورد مطالعه

۳- فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق و معرفی محدوده مورد مطالعه
روششناسی تحقیق یکی از مراحل پژوهش است که بر اساس ماهیت و روش انجام آن، انتخاب و متدولوژی تحقیق را تشکیل میدهد. در روششناسی تحقیق است که روشهای جمعآوری دادهها و