مقالات و پایان نامه ها

تعریف بودجه

دانلود پایان نامه

تعریف بودجه

از زمان پیدایش واژه بودجه ، تعاریف متعددی از آن ارائه گردیده است که با توجه به نوع برداشت و نگاه افراد به موضوع بودجه متفاوت می باشد . در ابتدای امر، بودجه صرفاً به معنای بودجه نویسی مطرح بود . به همین دلیل تعاریفی که از آن صورت گرفته، معنای بودجه نویسی را در اذهان تداعی می نماید( یوسفی نژاد، ۱۳۸۶).

مفهوم و تعریف بودجه را از دیدگاه علمی و دیدگاه قانونی می­توان مورد بررسی قرار داد.

دیدگاه عرفی و علمی عموماً مشتمل بر تعاریفی است که از سوی صاحب­نظران و اندیشمندان اقتصادی ارائه گردیده است. برخی از این تعاریف عبارتند از:

– بودجه عبارتست از نگاه داشتن حساب دخل و خرج دولت و ایجاد توازن میان درآمدها و هز ینه­ها تا در اثر آن کسری بودجه پیش نیاید(بابائی، ۱۳۸۱).

– بودجه یک سند مالی است مربوط به درآمدها و هزینه­های دولت(فرزیب، ۱۳۸۱).

– بودجه یک طرح نظام­دار برای بسیج امکانات و حداکثر استفاده از منابع انسانی، مادی و سایر منابع است(ابراهیمی نژاد، ۱۳۸۳).

– بودجه سندی است که دخل و خرج دولت ، برای یکسال شمسی در آن پیش بینی می گردد(صالحی ، ۱۳۷۴).

 

از نظر قانونی نیز در ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور مصوب یکم شهریور ماه سال ۱۳۶۶ کشور بودجه به صورت زیر تعریف شده است:

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می­گردد و حاوی پیش­بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و بر ورد هزینه­ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست­ها و هدف­های قانونی می­شود بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می­شود:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر آموزشی

۱- بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف: پیش­بینی دریافت­ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون، بودجه به وسیله دستگاه­ها از طریق حساب­های خزانه­داری کل اخذ می­گردد.

ب: پیش بینی پرداخت­هایی که می­تواند از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه­های اجرائی در سال مالی مربوط انجام دهد.

۲- بودجه شرکتهای دولتی و بانک­ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

۳- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود(ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور).