تعریف دقت

تعریف دقت
نوامبر 1, 2018 دیدگاه‌ها برای تعریف دقت بسته هستند دانشجویی مدیر سایت

تعریف دقت :

دقت یک موضوع اصلی مورد علاقه برای روان شناسان و محققان رفتار حرکتی است . صد  سال پیش ویلیام جونز 1890 یکی از اولین و مشهور ترین روان شناسان تجربی می نویسد:

هر کسی میداند که دقت چیست. این تعیین موقعیت به وسیله تفکر به روشی روشن و واضح در اهداف ممکن پشت سر هم یا تربیت تفکر می باشد. تمرکز کردن و چیزی را کانون توجه قراردادن از روی آگاهی به عنوان اصول اصلی هستند.

این از بعضی چیزها به منظور این که به طور مؤثر با دیگران همراه باشیم به وجود می آید.

همانطورکه نورمن (1976) و موری(1970)اشاره کرده اند. تعاریف متفاوتی از دقت وجود دارد و مردم از این اصطلاح در روشهای گوناگونی استفاده میکنند

2-7-1)دقت و آگاهی

در تحقیق اولیه در تاریخ عملکرد انسان همانگونه که به وسیله اظهارات جیمز (1890) بیان شده است دفت با مفهوم آگاهی در ارتباط است که به عنوان چیزی که ما از آن در زمان داده آگاهی داریم تعریف میشود.

اندازه گیری آگاهی مسئله ساز است چون در زمان تنها راه برای درک چیزی که موضوع آگاهی میباشد این است که خواسته شود تا در ذهن خود تحقیق کنند و این برای رفتارگرایان حالت ذهنی دارد تا اطلاعات را محاسبه کرده و به شکل تئوری در می آورند روشهای اندازه گیری مغزی به دانشمندان اجازه داده تا الگوهای مفالیت مغزی را مشاهده کنند و انواع عینی از اطلاعات را در مقایسه با آنچه قبلا در اختیار داشته اند نشان دهند.(کوهن اسکولر 1997 پسند و پترسون 199).

(پالمرز 1995) آگاهی همچنین به مفهوم پردازش کنترل شده در مقابل خودکار ارتباط برقرار میکند .عملکرد با حافظه را به طور مستقیم وغیر مستقیم آزمایش می کند. (رودریگرومک در موت 1993)و استفاده از اندازه گیری را به طور مجزا (یاکوبی یا لوسینال و جنیینگز 1997) یک تاثیر مستقل از آگاهی و عدم آگاهی را در رفتار پیشنهاد میدهند .