تولیدکنندگان و توسعه صادرات

پیگیری برنامه هسته ای و تسلیحاتی ایران
تحریم بانک توسعه صادرات ایران توسط اتحادیه ی اروپا
سپتامبر ۲۰۱۰
نقض حقوق بشر توسط دولت ایران
عدم الزام ایران به تعهدات عدم گسترش تاسیسات هسته ای و راه اندازی تاسیسات در قم
افزایش تحریم بانکهای ایرانی، تفتیش کشتی های بار ایرانی، اعمال محدودیت بیشتر علیه سپاه پاسداران، مسدود شدن اموال و منافع افراد تحریم شده، ممنوعیت تامین مالی و صدور ویزا برای افراد
۲۰۱۱
اصرار ایران بر پیگیری برنامه ی هسته ای
تحریم بانک مرکزی ایران و کلیه ی فعالیت های پولی و مالی اش
دسامبر ۲۰۱۱
اصرار ایران بر پیگیری برنامه ی هسته ای
تحریم ۱۸۰ فرد و شرکت ایرانی توسط اتحادیه ی اروپا
(موسسه تدبیر اقتصاد،۱۳۸۷:ص۳۶-۳۵)
علاوه بر مواردی که در جدول بالا ذکر شد، هم چنین در ژانویه ی ۲۰۱۲ پس از تحریم بانک مرکزی ایران، تحریم نفتی ایران به شکل مستقیم و غیر مستقیم در دستور کار کشورهای غربی قرار گرفت؛ روش مستقیم، تحریم خرید نفت و تحریم خریداران و اعمال مجازات علیه خریداران است و از روش های غیرمستقیم تحریم بیمه ای کشتی های نفتکش و تحریم های بانکی می توان نام برد. با اعمال تحریم نفت ایران کشورهای وارد کننده ی نفت از ایران، میزان نفت وارداتی خود از ایران را به تدریج کاهش دادند و در مواردی قطع و با دیگر تولیدکنندگان جایگزین کردند.
در مارس ۲۰۱۲ نیز شرکت سوئیفت تمام همکاری هایش را با طرف ها و بانک های ایرانی، قطع کرد و این در حالی بود که حدود نود درصد تجارت خارجی ایران توسط شرکت سوئیفت انجام می شد. تأثیر تحریم نفت ایران به شکلی بود که علاوه بر کاهش میزان تولید و فروش نفت در اوت ۲۰۱۳، اعلام شد که ایران به نیمی از درآمد حاصل از فروش نفت خود دسترسی ندارد.
تحریم ها علیه ایران چه از طرف جامعه ی جهانی و چه از سوی امریکا و اتحادیه ی اروپا هم چنان ادامه دارد و در جدیدترین فراز آن در آگوست ۲۰۱۳ و دو روز پس از آغاز تحریم های صنایع کشتیرانی ایران، کمیته ی روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در نامه ای خطاب به اوباما، رئیس جمهور امریکا، خواستار اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران شدند.
در این شرایط شاید کاربردی ترین استراتژی برای کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران جهت تحقق اهداف و تثبیت منافع ملی خود، ترکیبی از اقدامات زیر باشد :
بهره بردن هوشیارانه از فرصت های نهفته در تهدیدات اخیر آمریکا
تعمیق و گسترش طرح اعتماد سازی منطقه یی و بین المللی
خلع «بهانه» کردن آمریکا
بهره بردن بهینه از شکاف های استراتژیک میان اروپا و آمریکا
بهره بردن موثر از شکاف های موجود د رمیان نخبگان تصمیم ساز و تدبیر پرداز آمریکایی
تمهید و تدبیر شرایط روانی، روحی، اقتصادی و دفاعی لازم
مخاطب قرار دادن افکار عمومی مردم جهان و حساس کردن آنان نسبت به اقدامات جنگ طلبانه آمریکا