«هر که برادر مومن خود را زن دهد تا آن زن همدم و مایه پشت گرمی و آسایش او باشد خداوند او را از حورالعین بهشت زن دهد »
در مورد فرزندان ، مسئلیت سنگینی به عهده پدران وجود دارد و پدرانی که در این مسئله حیاتی ، بی تفاوت هستند در نگاه برخی از اندیشمندانن مسلمان شریک جرم انحراف فرزندان شمرده شده اند . برخی از مفسران ، قدرت نداشتن به ازدواج را عاجر بودن از نفقه و مهریه می دانند .
درآیه ۲۷۳ سوره بقره می خوانیم انفاق شما ،مخصوصا باید برای نیازمندی باشد که که در راه خدا ، در تنگنا قرار گرفته اند و توجه به این آیین خدا آ تنها آنها را از وطن های خویش آواره ساخته و شرکت در میدان جهاد به آنها اجازه نمی دهد سرای تامین زندگی ، دست به کسب و تجارتی بزنند ، نمی تووانند مسافرتی کنند و سرمایه ای بدست آورند و از شدت خویشتن داری ، افراد ناآگاه آنها را بی نیاز می پندارند اما آنها را از چهره هایشان می شناسی و هرگز به اصرار به چیزی از مردم نمی خواهد .
در منابع حدیثی ، اهمیت فوق العاده ای به عفت داده شده است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم :
۱_ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) می فرماید : غفت برترین عبادات است ؛ تعبیر به عفت در این جا ممکن است به معنی وسیله آن استعمال شده یا ممکن است در مقابل شکم پرستی و شهوت جنسی به کار رفته باشد .
۲_ امام باقر (ع)می فرماید : هیچ عبادتی در پیشگاه خداوند برتر از عفت در برابر شکم و میل جنسی نیست .
علمای اخلاق در تعریف عفت آن را صنعتی حد وسط میان شهوت پرستی و حموذی دانسته اند . قرآن مجید که یکی از بزرگترین برنامه های زندگی بشری است ، در مورد عفت سخن زیادی گفته و نگاه قرآن بیشتر در مورد غفت در اخلاق است که مصذاق بارز آن را می توان در سوره یوسف و سوره نور دید .
گفتار دوم: راه های پیشگیری از بی عفتی
در قرآن وتعالیم اسلامی صفت بارز یک مومن عفت جنسی است . راه های پیشگیری از بی عفتی عبارتند از :
۱_ حجاب و ترک خودآرایی در انظار عموم
۲_ عدم اختلاط زن و مردها
۳_ مطبوعات و رسانه های تصویری
۱) مفهوم حجاب
کلمه حجاب از نظر لغت مترادف واژه عربی ستر است که به معنای پوشیدن ، حائل ، پرده ، حجاب و مانع است.
استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نستا جدید است . در قدیم و مخصوصا در اصطلاح فقها کلمه «ستر» به معنای پوشش به کار رفته است . ما هم در این نوشتار از حجاب که در عصر ما رایج است ، استفاده می کنیم و مراد ما از معنای اصطلاحی حجاب پوشش اسلامی است و معنای پوشش اسلامی براساس آن چه از ستون اسلامی مثل قرآن و احادیث استفاده می شود این است که بانوان باید در هنگام مواجهه و معاشرت با افراد نامحرم بدن خوذ را بپوشانند و جلوه گری و خودنمایی نیز نپردازند . هنگامی حجاب اسلامی رعایت می شود که در بعد سلبی و ایجابی آن رعایت شود ، بعد سلبی آن حرام بودن خود نمایی در مواهه با نا محرم است و بعد ایجابی آن وجوب پوشش بدن است . رعایت حجاب اسلامی تضمین کننده و تامین کننده سلامت روحی و روانی و جلوگیری از مفاسد اجتماعی _خشونت علیه زنان_وجود عفت است . پس حجاب نوعی ابزار برای جلوگیری از تحریک غرایز جنسی که مهمترین عامل فساد اجتماعی _خشونت علیه زنان است .
چارلی چاپلین ، هنرپیشه معروف جهان در نامه ای خطاب به دخترش چنین نوشته است :
«و من پیرمردم و نباید حرف های خنده دار بزنم ، اما به گمان من تن عریان تو باید از آن کسی باشد که روح عریانش را دوست می داری ، بد نیست اگر اندیشه تو در این باره مال ده سال پیش باشد . مال دوران پوشیدگی ، نترس ایت ده سال تئ را پیرتر نخواهد کرد . به هر حال امیدوارم تو آخرین کسی باشی که تبه جزیره سختی ها می شوی . » تا رنج جهان نشان می دهد که ۴ قشر از برهنگی ابایی نداشته اند ؛
۱_ حیوانات ۲_ کودکان ۳_ انسان های جاهل ۴_ برخی انسان های مدعی ترقی و تجدد
۲ ) تاثیر حجاب در آزادی فکری و معنوی
واضح است که ادامه حیات بشر در گرو رعایت قوانین فردی نظر قوانین بهداشتی در رعایت قوانین اجتماعی است ، به طور طبیعی این قوانین برای انسان محدودیت هایی را ایجاد می کند . چون مطابق این قوانین انسان نمی تواند هر چه را که می خواهد در هر شرایطی و به هر صورتی بخواهد یا هر مسیری را که می خواهد در هر شرایطی با اتومبیل خود طی کند . حجاب اگر چه محدودیت ظاهری تن و جسم است اما آزادی روح و فکر انسان را به همراه دارد و برعکس بی حجابی گر چه نوعی آزادی ظاهری تن و بدن است ولی بردگی فکری و روحی فرد و جامعه را موجب خواهد شد .
چون بد حجابی و بی حجابی معمولا با روحیه مد پرستی و رواج کالا و لباس های خارجی و بی بند و باری جنسی همراه است . بی حجابی نه تنها آزادی نیست بلکه بردگی آفرین است و حجاب نه تنها با آزادی حقیقی مخالفت ندارد بلکه آزادی آفرین است .
۳) تاثیر حجاب در سلامت جسمی
این تاثیر بیشتر متوجه زنان جامعه است عدم رعایت حجاب و پوشش مناسب معمولا باعث تحریک جنسی افراد جامعه می گردد و تحریک جنسی نیز در بسیاری از موارد در نهایت باعث ایجاد ارتباط جنسی غیر قانونی می شود و ارتباط جنسی نامشروع نیز باعث پیدایش بیماری های مقاربتی خطرناکی مانند ایدز می شود . پس به راحتی با نگاه آسوده به زیبایی های زنان و دختران دستبرد زده و از نوامیس افراد سوء استفاده نمود و این زن عفیف است که با حجاب و پوشش خود می تواند مانع دستبرد شود .
۴) تاثیر حجاب در تشکیل و تحکیم نهاد خانواده