دارایی های نامشهود و وفاداری مشتریان

مقاوم در برابر سختی ها
شجاع
خلل ناپذیر
خونسرد
فرایند اجرایی تحقیق
برای تحقق اهداف مورد نظر در این تحقیق، چارچوب اجرایی و مراحل انجام تحقیق را به صورت کلان می توان در قالب شکل ۱-۲ ارائه نمود.
بررسی، تدوین و نگارش مبانی نظری و پیشینه تحقیقات در خصوص شخصیت برند و وفاداری مشتری
آماده سازی سولات پرسشنامه و نمونه گیری از جامعه مورد نظر
جمع آوری و تحلیل داده ها و بررسی صحت آنها
نتیجه گیری و پیشنهادات
شکل ۱-۲ : فرایند اجرایی تحقیق در سطح کلان
فصل دوم
مبانی نظری و ادبیات تحقیق
مقدمه
نگهداری و حفظ مشتری یکی از دغدغه های اساسی شرکتها است. هر شرکتی جهت سودآوری باید با مفهوم وفاداری آشنا باشد. یکی از تعاریف وفاداری مشتری برابر «حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به طور مستمر در آینده، به رغم اینکه تاثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی، به صورت بالقوه می تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود.» (الیور، ۱۹۷۷) میباشد.
برند یکی از دارایی های نامشهود سازمان ها است که می تواند نقش بسزایی در رشد و قابلیت سود آوری آنها در بلند مدت داشته باشد. یک برند که چکیده ای از هویت، اصالت، ویژگی و تفاوت است و کاتلر(۲۰۰۶) از آن به عنوان اسم، عبارت، سمبل، علامت، طرح و یا ترکیبی از آن ها که گرایش به مشخص کردن کالا یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمایز آن ها از رقبایشان دارد یاد می کند در نقش یک ابزار بازاریابی نقش ویژه ای در شرکت ها ایفا می کنند چرا که برند های قوی اعتماد را در محصولات ناملموس افزایش داده و مشتریان را قادر به ادراک بهتر و ملموس تر شدن آن ها می نماید. اعتبار برند بر تعهد به وفاداری، تعهد مستمر و رضایت تاثیر مستقیم دارد رضایت بر تعهد به وفاداری و توصیه شفاهی به خرید تاثیر مستقیم دارد، این در حالی است که رضایت باعث کاهش تمایل به تغییر برند نمی گردد تعهد به وفاداری بر هیچ یک از دو متغیر های وابسته یعنی تمایل به تغییر برند تاثیر معکوس دارد یعنی باعث کاهش تمایل مشتریان به تغییر برند می گردد.
در این فصل، مفاهیم مربوط به شخصیت برند و ابعاد آن، از دید محققان مختلف و مدل های به کار رفته در تحقیقات آنان ارائه خواهد شد، سپس مفهوم مربوط به وفاداری و ابعاد آن، از دیدگاه محققین مختلف و مدل های مربوط به تحقیقات آنان ارائه خواهد گردید، در ادامه رابطه ی شخصیت برند با وفاداری مشتریان، بر اساس مطالعات صورت گرفته بیان خواهد شد، و در نهایت پژوهش های داخلی و خارجی مرتبط به موضوع پژوهش حاضر معرفی می شوند.
معرفی سازمان مورد بررسی
در سال ۱۳۷۹ هولدینگ طب نوین با همکاری گروه حرفه ای مجرب در زمینه های پزشکی، دارویی و مکمل غذایی دایر گردید. شرکت تجهیزگران طب نوین با ۲۰ مرکز پخش سراسری، تمامی استان های ایران را پوشش می دهد و با تکیه بر اصل حفظ رضایت مشتریان و تامین نیاز آنها، خدمات خود را به داروخانه ها، بیمارستان ها، درمانگاهها، کلینیک ها و سایر مراکز درمانی مجاز ارائه می دهد این شرکت با همکاری با ۱۹ شرکت تامین کننده (تولید کننده داخلی و وارد کننده)، سبد ۹۰۰ قلمی از برندهای مطرح ایرانی و خارجی را گردآوری نموده و در صدد ارائه کاملترین مجموعه محصولات به مشتریان خود می باشد. تعداد کل پرسنل شاغل در شرکت ۳۰۰ نفر میباشد.