پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

تکه ای از متن پایان نامه :

سبک‌های پردازش هویت در یک رفتار خاص به شدت کاهش می یابد.

 

واترمن (۱۹۸۲) عقیده دارد که در تحول هویت و انتقال آن از نوجوانی به بزرگسالی احساس ما از هویت حالت پیشرونده دارد و با افزایش سن از سطح به عمق می رود، هر چند به علت های مختلف ممکن می باشد بحرانها یا بازگشتهایی نیز در جریان این تحول دیده گردد. همان گونه که در الگوی فوق دیده می گردد؛ هویت سردرگم که سطحی ترین حالت هویت می باشد در طول زمان ممکن می باشد به هویت مهلت خواه و یا هویت زودهنگام تبدیل گردد و یا آنکه همچنان سردرگم باقی بماند. در دومین مرحله از مراحل تحول هویت، هویت زودهنگام ممکن بازگشتی به حالت سردرگم داشته باشد و یا به حالت زود هنگام خود ادامه دهد و یا تحول یافته به یک هویت مهلت خواه تبدیل گردد. در سومین مرحله هویت یابی، هویت مهلت خواه در تحول خود ممکن می باشد به یک  هویت کسب شده برسد و یا در حالت هویت مهلت خواه خود باقی بماند و یا بازگشتی به هویت سردرگم داشته باشد. و بالاخره در آخرین مرحله یک هویت کسب شده یا به راه خود ادامه می دهد و یا به سوی هویت مهلت خواه و یا سردرگم تغییر جهت خواهد داد.

واترمن، تغییر جهت از هویت کسب شده به مهلت خواه را نوعی بحران می داند که ممکن می باشد برای انتخاب جدید ضرورت داشته باشد، اما تغییر به هویت سردرگم را نوعی بازگشت می داند.

شکل گیری هویت بسته[۱] و باز

از طرف دیگر، والد[۲] (۱۹۹۶) با اضافه کردن یک ملاک دیگر، یعنی باز بودن در برابر پدیده های جایگزین تازه، در کنار چهار حالت هویت مطرح شده به هویت بسته اشاره می کند. از نظر والد (۱۹۹۶) یک فرد دارای هویت بسته کسی می باشد که فکر می کند زیرا در گذشته و در ایام نوجوانی و جوانی یک دوره از اکتشاف تجارب را پشت سر گذاشته و به موارد انتخابی متعهد شده می باشد، دیگر نیازی به در نظر داشتن پدیده های تازه و جایگزین ندارد. نظر این افراد درخصوص تعریف خویشتن کم و بیش پایدار می باشد، و چنانچه وقایع و رویدادهای شدید محیطی ضرورت تغییر در رفتار افراد را مطرح می سازد، این افراد علاقه‌ای به جستجوی اطلاعات تازه ندارند. یک نمونه روشن از هویت بسته، افرادی هستند که دارای دیدگاه خاص سیاسی هستند که آن را از طریق تجربه کسب کرده اند و به آن متعهد شده اند و در طول زمان با استحکام این تعهد، تغییر ناپذیر شده اند. این شخص علاقه

۱-Identity closure & oponess

۲-Valde

تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه