دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

تکه ای از متن پایان نامه :

بازخوردهایی دریافت می کنند که با خودنگریشان[1] هماهنگی ندارد، احساس پریشانی می کنند. بنابراین، افراد مبتلا به  اضطراب اجتماعی که نوعی سوگیری اجتماعی منفی دارند و در ارتباطات اجتماعی انتظار حوادث منفی را می کشند ( امیر و همکاران، 1998)، وقتی بازخوردهای اجتماعی مثبت دریافت می کنند احساس ناخوشایند و ناراحت کننده ای دارند زیرا اطلاعات مثبت با باورشان مبنی بر انتظار آنان ازعملکردشان در موقعیت های اجتماعی( برای مثال،ضعیف )، ارتباط منطقی ندارد.

بنا به نظر والاس[2] و آلدن[3] افراد دارای اضطراب اجتماعی نگرانند که پس از دریافت نشانه های مثبت در تعامل اجتماعی، انتظار اطرافیان از آنان افرایش یابد، و از سوی دیگر، بر این باورند که عملکرد آنان تغییر مثبت و رو به بهبودی نخواهد داشت. در نتیجه این باور، پیش بینی می کنند که ارزیابی مثبت از جانب اطرافیان سرانجام به شکست آن ها منجر خواهد گردید ( والاس و آلدن، 1995؛ والاس و آلدن، 1997 ).

ذکر این نکته ضروری می باشد که این محققان ترس از ارزیابی مثبت را یک نوع تأخیری[4] از ارزیابی منفی می دانند و آن را ترس از ارزیابی منفی متعاقب می نامند. بنا به نظر آنان ترس از ارزیابی مثبت به صورت غیرمستقیم با اضطراب اجتماعی مرتبط می باشد .

از سوی دیگر ویکس و همکاران واکنش منفی به  بازخوردهای مثبت اجتماعی را با نام ترس از ارزیابی

مثبت مطرح می کنند و برای تبیین آن از نظریه تکاملی اضطراب اجتماعی گیلبرت[5] بهره گیری می کنند.

رفتاری استاندارد می باشد ( تیلور[6]، 1996؛ تورک و همکاران،2001) پیش بینی می گردد که درمان شناختی-رفتاری در مقایسه با مواجه درمانی، کاهش بیشتر این دو بخش شناختی را در این اختلال در پی داشته باشد.

درمان شناختی- رفتاری گروهی در واقع شکل گروهی درمان شناختی- رفتاری انفرادی می باشد که در یک گروه هشت نفره از مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی به طور هفتگی و به مدت دو ساعت اجرا می گردد. در درمان شناختی-رفتاری گروهی برای اختلال اضطراب اجتماعی، درمانگر روش های بازسازی شناختی[7] و مواجهه را در هم ادغام می

[1] self-view

[2] Wallace

[3] Alden

[4] Delayed form

[5] Gilbert

[6] Taylor

[7] cognitive restructuring

تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه