دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

تکه ای از متن پایان نامه :

آدلر این مکانیسم را معکوس می سازد و عقیده دارد که عقده اختگی مشتق از احساس کهتری می باشد که بر دستگاه جنسی یا تجربه جنسی مستولی و تثبیت می گردد (دادستان و محمود  ، ۱۳۷۸) .

گر چه آدلر قبول نداشت که تمایلات جنسی ، محرک اصلی زندگی می باشد اما به عنوان یکی از تکالیف زندگی آن را پذیرفت به نظر وی واقعیت زیستی این می باشد که بصورت جنسی موجودیت پیدا کرده ایم . تکلیف زندگی آموختن این واقعیت می باشد که هر دو جنس می توانند در ارتباط جنسی لذت و معنی متقابل بیابند . بنا به تعریف تأثیر جنسی حال بر پایه ی توصیف ها و پندارهای قالبی فرهنگی بایستی بکوشیم با جنس دیگر و نه جنس مخالف ارتباط مستقر کنیم ( پروجاسکاو نروکراس[۱] ،۱۳۳۰،  ترجمه سید محمدی ، ۱۳۹۰).

 نظریه فرانکل

عشق تنها راهی می باشد که با آن می توان ژرفای وجود دیگری را دریافت . کسی نمی تواند از وجود و سرنوشت فرد دیگری کاملا آگاه گردد ، مگر آنکه عاشق او باشد . در معنای  درمانی فرانکل[۲]  عشق ، پدیده ای نیست که از پدیده اصلی دیگری زاییده شده باشد . عشق به اصطلاح اعتلا یافته غریزه جنسی نیست ،  بلکه خود مانند غریزه جنسی پدیده ای  اصلی و ابتدایی می باشد . میل جنسی معمولا حالتی می باشد از اظهار عشق و وقتی جایز و حتی مقدس می باشد که مرکبی برای عشق باشد . پس عشق اثر جانبی  میل جنسی نیست ، بلکه میل جنسی راهی برای درک عشق می باشد ( کجباف، ۱۳۸۱ ) .

کلی ، این جاذبه معلول احتیاج به غیر همجنس می باشد ، در حقیقت ، جاذبه ی شهودی به هیچ عنوان فقط در جاذبه جنسی جلوه نمی یابد ، مردانگی و زنانگی، نه تنها در اقدام جنسی ، بلکه در صفت ها و منش شخص نیز هست ، در مجموع به نظر فروم آن چیز که فروید به آن بی توجه بوده می باشد ، جنبه ی” روان زیستی ” مسائل جنسی ، تمایل دوقطبی مذکر ومونث و آرزوی این دو قطب می باشد . فروم می گوید ؛ انتقاد من به نظریه فروید این نیست که او روی مسائل جنسی زیاد از حد تکیه کرده می باشد ، بلکه به سبب این موضوع بود که او نتوانسته امور جنسی را عمیقا در یابد ، و اولین قدم را در راه کشف اهمیت شور و هیجان ناشی از روابط متقابل اشخاص بر داشت ، و مطابق با مقدمات فلسفی این مطالب را از نظر زیست شناختی مورد بحث قرار داد ، اما با پیشرفت تحصیلی روانی لازم می باشد با انتقال بینش فروید ، از زیست شناختی به ابعاد زیستی و وجودی ، مفاهیمی را که وی

[۱]Prvjaskav Nrvkras

[۲] Ferankel

تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه