پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

تکه ای از متن پایان نامه :

آدلر این مکانیسم را معکوس می سازد و عقیده دارد که عقده اختگی مشتق از احساس کهتری می باشد که بر دستگاه جنسی یا تجربه جنسی مستولی و تثبیت می گردد (دادستان و محمود  ، ۱۳۷۸) .

گر چه آدلر قبول نداشت که تمایلات جنسی ، محرک اصلی زندگی می باشد اما به عنوان یکی از تکالیف زندگی آن را پذیرفت به نظر وی واقعیت زیستی این می باشد که بصورت جنسی موجودیت پیدا کرده ایم . تکلیف زندگی آموختن این واقعیت می باشد که هر دو جنس می توانند در ارتباط جنسی لذت و معنی متقابل بیابند . بنا به تعریف تأثیر جنسی حال بر پایه ی توصیف ها و پندارهای قالبی فرهنگی بایستی بکوشیم با جنس دیگر و نه جنس مخالف ارتباط مستقر کنیم ( پروجاسکاو نروکراس[۱] ،۱۳۳۰،  ترجمه سید محمدی ، ۱۳۹۰).

 نظریه فرانکل

عشق تنها راهی می باشد که با آن می توان ژرفای وجود دیگری را دریافت . کسی نمی تواند از وجود و سرنوشت فرد دیگری کاملا آگاه گردد ، مگر آنکه عاشق او باشد . در معنای  درمانی فرانکل[۲]  عشق ، پدیده ای نیست که از پدیده اصلی دیگری زاییده شده باشد . عشق به اصطلاح اعتلا یافته غریزه جنسی نیست ،  بلکه خود مانند غریزه جنسی پدیده ای  اصلی و ابتدایی می باشد . میل جنسی معمولا حالتی می باشد از اظهار عشق و وقتی جایز و حتی مقدس می باشد که مرکبی برای عشق باشد . پس عشق اثر جانبی  میل جنسی نیست ، بلکه میل جنسی راهی برای درک عشق می باشد ( کجباف، ۱۳۸۱ ) .

کلی ، این جاذبه معلول احتیاج به غیر همجنس می باشد ، در حقیقت ، جاذبه ی شهودی به هیچ عنوان فقط در جاذبه جنسی جلوه نمی یابد ، مردانگی و زنانگی، نه تنها در اقدام جنسی ، بلکه در صفت ها و منش شخص نیز هست ، در مجموع به نظر فروم آن چیز که فروید به آن بی توجه بوده می باشد ، جنبه ی” روان زیستی ” مسائل جنسی ، تمایل دوقطبی مذکر ومونث و آرزوی این دو قطب می باشد . فروم می گوید ؛ انتقاد من به نظریه فروید این نیست که او روی مسائل جنسی زیاد از حد تکیه کرده می باشد ، بلکه به سبب این موضوع بود که او نتوانسته امور جنسی را عمیقا در یابد ، و اولین قدم را در راه کشف اهمیت شور و هیجان ناشی از روابط متقابل اشخاص بر داشت ، و مطابق با مقدمات فلسفی این مطالب را از نظر زیست شناختی مورد بحث قرار داد ، اما با پیشرفت تحصیلی روانی لازم می باشد با انتقال بینش فروید ، از زیست شناختی به ابعاد زیستی و وجودی ، مفاهیمی را که وی

[۱]Prvjaskav Nrvkras

[۲] Ferankel

تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه