دانلود پایان نامه ارشد درباره نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

تکه ای از متن پایان نامه :

خود به عنوان الگوی رفتار جنسی خود پیروی خواهد نمود . کلبرگ معتقد می باشد که ” کودک تا سن 6-5 سالگی ، مفهوم ثبات جنسی را به خوبی نخواهد پیدا نمود . ثبات جنسی به این معنی می باشد که زیست شناسی جنسی بشر از موقعیتی به موقعیت دیگر و از زمانی زیرا تصور می کنند که دیگران آنان را دوست ندارند. به علاوه، این افراد ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمی و ترس از ابراز وجود دارند (هرمزی نژاد،1380).

به عقیده ی ولپی(1958)، فرد دارای اضطراب اجتماعی فاقد توانایی ابراز وجود می باشد. چنن فردی به دلیل ترس از دست دادن تکریم و ترس از دست دادن دوست قادر نیست که عواطفش را ابراز کند (نقل از هرمزی نژاد، شهنی ییلاق و نجاریان،1379).

طبق تعریف انجمن روان پزشکی آمریکا (APA،1994، به نقل از مسعود نیا، 1388)، اضطراب اجتماعی عبارت می باشد از ترس همیشگی و مشخص از یک یا چند موقعیت اجتماعی یاعملکردی که فرد احساس می کند در معرض افراد نا آشنا یا موشکافی احتمالی از سوی دیگران قرار گرفته و تحقیر یا شرمسار خواهد گردید.

با در نظر داشتن اینکه بشر موجودی اجتماعی و نیازمند برقراری ارتباط با دیگران می باشد به گونه ای که بسیاری از نیازهای متعالی و شکوفایی استعدادها و خلاقیت هایش از طریق تعامل بین فردی[1]و ارتباطات اجتماعی[2] ارضا شده و به فعل در می آید (بیابانگرد، 1374). لزوم فراگیری آموزش های منتهی به ارتقای مهارت های اجتماعی[3] ، پر اهمیت جلوه می نماید و از طرفی، لازمه ی برقراری ارتباط اجتماعی، قرار گرفتن در میان جامعه و افراد آن می باشد، واضح می باشد اضطراب اجتماعی[4] که به ترس آشکار و پیوسته از موقعیت های اجتماعی یا عملکردی اشاره دارد و از این باور فرد ناشی می گردد که در این موقعیت ها به طرز خجالت آور یا تحقیرآمیزی [5]اقدام خواهد کرد، باعث عدم یا کاهش حضور فرد در میان افراد جامعه می گردد که این موضوع نیز راهکارهای آموزشی را در راستای کاهش اضطراب اجتماعی در افراد طلب می نماید. لازم به ذکر می باشد که افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی به طور معمول از موقعیت های ترس آور پرهیز می کنند و به ندرت خود را مجبور به تحمل

[1] Interaction Between Individual

[2] Social Communication

[3]Social Skill

[4] Social Anxiety

[5] embarrassing or Humiliating

تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه