پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه

تکه ای از متن پایان نامه :

سوال هفتم (آیا تبلیغ چنین محصولاتی برفرهنگ جامعه دینی تاثیر میگذارد؟) که بهنحوی مشخص پاسخ پرسشی اصلی این پژوهش در آن نهفت می باشد با کارشناسان در میان گذاشته گردید که بیشتر کارشناسان معتقدند تبلیغ چنین محصولاتی بر فرهنگ دینی و ارزش های اخلاقی حاکم بر جوامع دینی و اسلامی که همراه با حجب و حیا و پرد پوشی مسائلی این چنین می باشد تاثیرات سوء گذاشته و در درازمدت موجب تغییر در ارزش های حاکم بر جوامع دینی و اسلامی میشود که این خود ایجاد یک ناهنجاری در این جوامع می باشد.

سوال هشتم (با نحوه تبلیغ فعلی این محصولات در شبکه های ماهواره ای موافقید و یا راه های جایگزینی برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی هست؟) و سوال نهم (به نظر شما امکان تبلیغ چنین محصولاتی در شبکه های رسمی و نیمه رسمی داخل کشور هست؟) با این ایده مطرح گردید که نظر کارشناس در مورد محتوا ، نحوه تبلیغ ، رسانه و سایر موضوعات مرتبط با آن مورد کنکاش قرار گیرد که همانطور که از گزار ه های  جداول این دو سوال مشخص می باشد پراکندگی و تناقصی مشهود در نظرات کارشناسان هست که همگی مخالف نحوه تبلیغ، محتوا در رسانه ماهواره ای هستند اما امکان تبلیغ آن را در شبکه های رسمی و نیمه رسمی داخلی قانون و نظام جامع رسانه ای و تشکیل اتاق فکر وبه رسمیت شناختن تمامی رسانه ها و تشکیل کمیسیون اخلاق رسانه و انجام مطالعات تطبیقی با رسانه های سایر کشورها جهت بهره گیری از تجربه آنها میتواند خلا های رسانه ای را پوشش داده تا زمینه وبستر تبلیغ چنین کالاهایی و سایر کالاهای مشابه فراهم گردد. در حال حاضر به زعم کارشناسان با در نظر داشتن فراهم نبودن بسترفرهنگی ، تبلیغ کالاهای خاص علاوه بر تاثیرات سوء فرهنگی بر ارزش های دینی و هنجار های پذیرفته شده در جامعه باعث سست شدن بنیان و نظام خانواده و امحا کننده حیا و حجب ذاتی جوامع دینی و اسلامی و بروز بی پروایی در خانواده و بالطبع جامعه می گردد.

 

۳-۵- محدودیت های پژوهش

هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه مورد پژوهی ماهواره

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه