دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات با عنوان نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

آمد، شنزبه در آن بماند…بازرگان مردی را برای تعهد او بگذاشت تا وی را تیمار می­دارد…مزدور یک روز ببود ملول گشت شنزبه را بر جای رها نمود و برفت و بازرگان را گفت: سقط گردید. شنزبه را به مدّت انتعاشی حاصل آمد…زیرا یکچندی آن­جا ببود و قوّت بگرفت…به نشاط هر چه تمام­تر بانگی بکرد بلند و بادخانه­ای ساخت…زیرا دمدمه­ی دمنه در شیر اثر نمود گفت: در این کار چه بینی؟ جواب داد که: زیرا خوره در دندان جای گرفت از درد او شفا نباشد مگر به قلع…شیر گفت: به مجرد گمان، بی­وضوح یقین نزدیکان خود را مهجور گردانیدن و در ابطال ایشان کوشش پیوستن، خود را در عذاب داشتن می باشد و تیشه بر پای خویش زدن…دمنه گفت: فرمان ملک راست؛ اما هرگاه که این غدّار مکار بیاید آماده و ساخته بایستی بود تا فرصتی پیش نیاید…که تفاوت میان ملاحظت دوستان و نظرت دشمنان ظاهر می باشد…و علامت کژی باطن او آن می باشد که متلوّن و متغیّر پیش آید و چپ و راست می­نگرد و پس و پیش سره می­کند، جنگ را می­بسیجد. شیر گفت: صواب همین می باشد و اگر از این علامات چیزی مشاهده افتد، شبهت زایل گردد…زیرا دمنه از اغرای شیر بپرداخت…زیرا سرافگنده­ای اندوه­زده به نزدیک شنزبه رفت…گفت: از معتمدی شنودم که شیر بر لفظ رانده­ست که: «شنزبه نیک فربه شده می باشد و بدو حاجتی و ازو فراغتی نیست، وحوش را به گوشت او نیک­داشتی خواهم نمود.»…زیرا شنزبه سخن دمنه بشنود…گفت: واجب نکند که شیر بر من غدر اندیشد که از من خیانتی ظاهر نشده می باشد لکن به دروغ او را بر آغالیده باشند…دمنه گفت: آن­چه شیر برای تو می­سگالد ازین معانی که برشمردی زیرا تضریب خصوم و ملال ملوک و دیگر ابواب نیست. لکن کمال بی­وفایی و غدر، او را بر آن می­دارد، که جباری­ست کامگار و غدّاری­ست مکار…شنزبه گفت در جنگ آغاز نخواهم نمود اما از صیانت نفس چاره نیست. دمنه گفت: زیرا به نزدیک او روی علامات شرّ بینی که راست نشسته باشد و خویشتن را برافراشته و دم بر زمین می­زند…[سپس] دمنه شادمان و تازه­روی نزدیک کلیله رفت…پس هر دو به نزدیک شیر رفتند اتفاق را گاو با ایشان برابر برسید زیرا شیر او را بدید راست ایستاد و می­غرید و دم زیرا مار می­پیچانید…شنزبه دانست که قصد او دارد…زیرا شر تشمّر او مشاهدت نمود برون جست و هر دو جنگ آغاز نهادند و خون از جانبین روان گشت…»(منشی،1383: 126-59)

 

بخش دوم: نمادشناسی:

طرفی «در اوستا به صورت روشنی پیش از طلوع خورشید ، یعنی به صورت میانجی تاریکی و روشنی می­یابیم و از طرف دیگر، در ادبیات میانه ایرانی، حرکت خورشید(= مهر) مشخص­کننده­ی

نماد شناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه