دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

تکه ای از متن پایان نامه :

معلوم باشد و قاضی آن را در حکم ذکر کند و معلوم می باشد این مستند بایستی یقینی باشد و قاضی نمی تواند ، گفته های دیگران ، عکس ، مکالمه تلفنی و نظایر آن را مستند قرار دهد . ثانیاً : این علم بایستی از طریق متعارف به دست آمده باشد ، مانند اینکه قاضی خود شاهد وقوع جرم باشد . به طوریکه چنین مشاهده ای برای او اقناع و اطمینان وجدان حاصل کند و حتی یک درصد هم احتمال خلاف آن را ندهد . ثالثاً : علم قاضی از طرق متعارف به دست آمده باشد .

مقنن در هیچ یک از قوانین کیفری تعریفی از علم قاضی ارائه نداده می باشد . اینک در لایحه برای نخستین بار به تعریف « علم قاضی » پرداخته می باشد . علم قاضی عبارت می باشد از یقین حاصل از مستندات بین در امری که نزد قاضی مطرح می باشد . در مواردی که مستند حکم ، علم قاضی می باشد ،قاضی مکلف می باشد قرائن و امارات بین علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند .  ( ماده 210 لایحه ) یعنی قاضی بایستی به علم یقینی برسد . علمی که بتواند حق را از باطل تمییز دهد اگر قاضی با وجود قرائن و امارات به علم نرسد نباید اصدار حکم کند بلکه بایستی اطمینان کامل یافته سپس براساس آن حکم دهد .

اهمیت پذیرش علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات در بحث تعارض ادله مشخص می گردد . زیرا که در جاییکه علم قاضی با سایر ادله در تعارض باشد علم قاضی معتبر می باشد . علم قاضی دلیل مستقل و اگر قاضی خود را بی نیاز از اظهار مستندات منشا علم خود دیده و به علم خود اقدام کند به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی ، خود را در مظان اتهام و بی عدالتی قرار خواهد داد .

اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی شماره 2231/7-7/6/76 شرایط علم قاضی را چنین اظهار کرده می باشد : در بعضی موارد قاضی می تواند به علم خود که از طریق متعارف حاصل شده می باشد اقدام کند و بایستی مستند علم خود که از طریق متعارف حاصل شده می باشد اقدام کند و بایستی مستند علم خود را قید کند و این که در این قلمرو می توان بر قاضی تخلف گرفت یا نه ، یک امر موضوعی می باشد و پاسخ آن به نحوه اقدام و عملکرد قاضی بستگی دارد .

هنگامی که قانون می گوید که قاضی بایستی مستند علم خود را ذکر کند ، علم بایستی از عالم ذهن به عالم ماده بیاید تا قابل کنترل  و مطالعه باشد .

علمی معتبر می باشد که از راههای متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راههای غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه نظیر خواب مصنوعی ، هیپنوتیزم ، سحر و جادو و تله پاتی و… یعنی علم قاضی بایستی از طریقی به دست آمده باشد که مردم نوعاً از آن طریق ، تحصیل علم می کنند و به آن ترتیب اثر می دهند . به هر حال اگر علم به

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود