دانلود پایان نامه ارشد نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

تکه ای از متن پایان نامه :

این مطلب‌اند که در این فرض اشاره مفید یقین کفایت می‌کند.[1]

ماده1066می‌گوید: هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نیز واقع میشود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.

گفتار سوم: تقدم قبول بر ایجاب

در خصوص موضوع تقدم ایجاب بر قبول همه فقهای مذاهب قائل به صحت هستند. یعنی  اگر قبل انعقاد و جری ایجاب قبول اخذ گردد و پس از آن ایجاب ایرادشود، چنین عقد نکاحی صحیح می باشد.[2]

مبحث دوم: تنجز عقد

عقد نکاح مانند عقودی می باشد که بایستی بصورت منجز واقع گردد. عقد منجز عقدی می باشد که تأثیر آن منوط به واقعه یا ایجاد امری دیگر نیست و به صرف انشاء به وجود می آید. عقد منجز به صرف اعلام اراده مؤثر می باشد و اثر آن منوط به امر دیگری نیست . عقد منجز آن می باشد که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد.

صیغه عقد بایستی قطعی و منجز و مطلق باشد، نباید هیچگونه قیدی در آن شرط گردد. پس اگرطرف ایجاب‌گفت‌: زوجتک ا‌بنتی‌، و طرف قبول گفت‌: قبلت‌، این عقد منجز و قطعی می باشد و مادام‌ که همه شرایط را دارد. آثارشرعی‌، بر آن مترتب می باشد‌،‌ گاهی صیغه عقد شرطی دارد یا چیزی[1] و اتفقوا على ان الأخرس یکتفى منه بالإشاره الداله على قصد الزواج صراحه إذا لم یحسن الکتابه. و ان أحسنها فالأولى الجمع بینها و بین الإشاره،همان.

[2] و اتفقوا على ان الأخرس یکتفى منه بالإشاره الداله على قصد الزواج صراحه إذا لم یحسن الکتابه. و ان أحسنها فالأولى الجمع بینهما، همان.


نکاح و طلاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه