دانلود پایان نامه ارشد هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

می باشد این معادلات را تحت تاثیر قرار بدهد، در پژوهش حاضر از سن دندانی برای کنترل بلوغ و از شاخص توده بدن(BMI) برای کنترل عامل وزن بهره گیری گردید. بطور کلی این پژوهش در نظر دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا معادلات آلومتری منتخب برای براورد ظرفیت عملی می تواند برای ارزیابی دانش آموزان دختر چاق و غیرچاق 10 تا 12 ساله شهر همدان مناسب باشد؟

 

 

 

 

ساخت معادله آلومتریک جدید ویژه نژاد و منطقه جغرافیایی خاص ایران نیاز باشد که در این مطالعه به مطالعه این نکته می پردازیم.

 

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

هم سنجی برآورد  Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب برای دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

معادلات آلومتری منتخب در این مطالعه عبارت می باشد از : بیونن، نویل، میلانو و آزمون بروس روش معیار می باشد.

 

1-4-2 اهداف جزئی

مطالعه ارتباط  Vo2maxدختران نوجوان در دو روش آزمون بروس و معادله آلومتری

مطالعه ارتباط میزان  Vo2maxدختران نوجوان  با ترکیب بدنی نرمال و اضافه وزن-چاق به دو روش آزمون بروس و سه معادله آلومتری منتخب (بدون مداخله بلوغ)

تعیین ارتباط میزان  Vo2maxدختران نوجوان نرمال و اضافه وزن-چاق در دو روش آزمون بروس و معادله آلومتری ( با مداخله بلوغ)

مقایسه ظرفیت هوازی به روش آزمون بروس و معادلات آلومتریک منتخب در دختران با وزن نرمال و اضافه وزن – چاق( بدون ملاحظه بلوغ)

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه