پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

تکه ای از متن پایان نامه :

مجازات اسلامی را مجددا به شکل آزمایشی برای مدت ۵ سال تصویب نمود این قانون ۴۹۸ ماده و یکصد و سه تبصره و مشتمل بر چهار کتاب می باشد .[۱] این قانون جانشین قوانین قبلی شده و با صراحت الغای قوانین سابق را که می گردد که ایشان هم نظرات خود را اعمال کند. پس از آن لایحه به دولت می رود . این بحث مطرح می باشد که آیا دولت می­تواند این لوایح را تغییردهد. اگر بخواهدتغییردهد این تغییربایدبا نظررئیس قوه قضاییه باشد.

وقتی لایحه توسط دولت به مجلس تقدیم می گردد به علت تخصصی بودن ، این لوایح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داده می گردد . عمدتاً این لوایح به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز داده می گردد که در آنجا هم مطالعه های لازم را انجام می دهند . این مراحل عمدتاً در مورد لوایح قضایی انجام می گردد اما گاهی اینگونه نیست . مثلاً در لایحه مجازات اسلامی همه این مراحل به صورت گفته شده طی نشد . بخش حدود و قصاص و دیات در مرکز تحقیقات فقهی قم تهیه گردید . در مورد کلیات مطالعات بر اساس فرآیند طبیعی آغاز گردید اما مجلس مصوبه ای را به تصویب رساند که قوه قضاییه بایستی ظرف ۳ ماه این لایحه را به مجلس تحویل دهد و این امر سبب گردید که همه این مراحل در مورد لایحه بطور کامل طی نشود . لایحه مجازات اسلامی اصلاً در دولت بحث نشد و به سرعت به مجلس داده گردید . در مجلس هم تصویب آن در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی تفویض گردید .

پیش نویس لایحه که به سبک کدهای قانونی مدرن تنظیم و تدوین شده بود که شامل بر یک مقدمه ، چهار باب و ۲۱ فصل می گردید . به عبارت ساده تر لایحه در دو بخش اصلی جداگانه تهیه گردید . بخش عمومی که توسط مرکز تحقیقات توسعه قضایی در تهران تدوین گردید و بخش دیگر یعنی حدود و قصاص و دیات که در قم و در مرکزی فقهی به نام مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه تدوین گردید .

در آبان ماه ۱۳۸۶ لایحه تقدیم دولت و در ۲۰/۹/۸۶ لایحه قانون مجازات اسلامی به مجلس ارسال گردید و در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بحث و مطالعه قرار گرفت .

این لایحه طی هم فکری و کوشش علما و اساتید حقوق با محوریت قوه قضاییه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید و مجلس هم بعد از مطالعه و تصویب این لایحه آن را به شورای نگهبان ارسال نمود که با ایرادات شورای نگهبان مواجه گردید و مجددا به مجلس عودت داده گردید . مجلس هم با

۱ – نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، نشر دادآفرین ، چاپ هفتم ، ۱۳۸۲ ، ص ۱۰۹

 

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود