دانلود پایان نامه درباره نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه براساس اساطیر هند و ایران

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

4- حکایت ملک پیلان و خرگوش:

بخش اول: اختصار حکایت

در باب بوف و زاغ حکایتی آمده می باشد با عنوان «ملک پیلان و خرگوش»:

ندرت در ابیات خود به خرگوش اشاره کرده­اند. در میان ابیات پراکنده­ی رودکی و داستان­های مثنوی مولوی خرگوش حضور دارد که اغلب به داستان­های کلیله و دمنه اشاره دارد. در اشعار شاعران دیگر برای اظهار مثل، و در تشبیه و استعاره از خرگوش نامی به میان می­آید و به ویژگی­های خرگوش ـ خواب و غفلت، ناتوانی،دوجنسی بودن، شهوت، زیرکی و… ـ  اشاره می­گردد.

آن­چه مسلم می باشد و در این پژوهش مورد بحث ما­ست، پذیرش خرگوش به عنوان نماد ماه در ایران می باشد؛ «بر اساس سفال­های به دست آمده، بز کوهی و گوزن و بعدها خرگوش از حیوانات متعلق به ماه هستند.»(صمدی،1367: 21) همچنین بر روی مهرهای ساسانی و تأثیر پارچه­ها نیز خرگوش با گوش­های شبیه هلال ماه دیده می­گردد.(ر.ک:همان؛24) پس خرگوش به عنوان یک حیوان قمری در ایران پذیرفته شده و سابقه داشته می باشد.

چنان­که بیان گردید، تأثیر خرگوش و ماه بر روی پارچه­های دوران ساسانی وجود داشته، اما جالب توجه می باشد که تأثیر «ماه با خرگوش، یکی از دوازده زینت، بر روی جامه­های امپراطوران چین [نیز هست].»( شوالیه،1380: 218)

 

1-2) خرگوش در هند:

در هند نیز، خرگوش نماد ماه می باشد. در اساطیر بودایی، داستان مشهوری هست که تجلی بودا در قالب خرگوش را روایت می­کند. در این داستان ارتباط بین خرگوش و ماه نیز قابل توجه می باشد. بودا در راه «بودیستوهی»36 و دست یافتن به روشنی، مراحل مختلفی را پشت سر می­گذارد و هر بار به هیأتی ظاهر می­گردد تا مورد آزمایش قرار گیرد.

بودا در یکی از مراحل زندگی خود:

 «به هیأت خرگوشی فرزانه و زاهد نمایان می­گردد. خرگوش به هنگام روزه­داری می­اندیشد اگر گدایی بر او بگذرد و از او چیزی بخواهد گوشت تن خود را بدو خواهد داد. خرگوش در این اندیشه بود که تخت «سَکرَه»(sakara)(ایندرا) داغ گردید و سکره شگفت­زده از رویدادی که در زمین رخ داده بود به مقصود آزمون خرگوش به زمین نزول نمود. سکره به هیأت گدایی درآمد و از خرگوش چیزی برای خوردن خواست. خرگوش به خود تکانی داد و پوست خود را بی­آنکه آسیبی ببیند افکند و خود را در آتش افکند. سکره بی­درنگ آتش را خاموش و او را گفت که به مقصود آزمودن، از او چیزی خواسته می باشد؛ پس سکره به زمین [که با آب و باروری مرتبطند] می باشد.»(هال،1380: 127) زیرا در بسیاری از ادیان، باروری و حیات را به صورت موجودی مادینه تصویر می­کردند و اغلب بانویی را تصویر می­کردند که با ماه به

نماد شناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه