پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

تکه ای از متن پایان نامه :

شهادت ( به معنای عام ) عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم به وسیله متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی می باشد . (ماده ۱۷۳ لایحه )

شهادت شرعی صرفاً آن شهادتی می باشد که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته می باشد ، اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد . (ماده۱۷۴ لایحه )

شهادتی که واجد شرایط شهادت شرعی نباشد به تاکید مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ لایحه در حکم اماره قضایی محسوب شده و اعتبار اماره قضایی را خواهد داشت .

شهادت نابالغ به دو صورت می باشد :

۱ . درزمان­رویت، نابالغ غیرممیز باشد: در این صورت مطلقاً شهادت وی موردپذیرش قرار نمی­گیرد .

۲ . در زمان رویت ، نابالغ ممیز باشد که خود به دو قسمت تقسیم می گردد :

الف : در زمان ادای شهادت نابالغ باشد ، در این صورت شهادت وی به عنوان اماره می تواند مورد استند قرار گیرد .

ب : در زمان ادای شهادت بالغ باشد ، در این صورت و اجماع سایر شرایط مقرره مانند حصول یقین قاضی می تواند مورد استناد باشد .

 

تبصره : چنانچه مرتکب به اعدام وحبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد ، تنها اعدام اجرا خواهد گردید .

در خصوص تعدد قانونگذار در حدود قائل به دو دسته شده می باشد :

اول : تعدد حدود واحد و مشابه که سبب تعدد مجازات نمی گردد .

دوم : تعدد حدود مختلف و متنوع که سبب تعدد مجازاتها و جمع آنها می گردد . فرضاً زنای ساده و زنای به عنف که سب تعدد مختلف و جمع مجازاتها ( جلد و قتل ) می گردد .

در جایی که شخص علاوه بر حبس حدی یا تبعید به اعدام حدی نیز محکوم شده باشد ، در این جا زیرا اجرای حبس یا تبعید سبب تاخیر در اجرای حد مهم تر که همانا اعدام می باشد می گردد لذا این حدود مانع اجرای حد اعدام نمی شوند .[۱]

مواد مرتبط با تعدد جرم از مقررات لایحه در مبحث قذف نیز آمده می باشد :

ماده ۲۵۷ : کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک ، حد مستقلی بر او جاری می گردد ، خواه همگی با هم شکایت کنند ، خواه جداگانه . ( تکرار ماده ۱۵۷ قانون فعلی می باشد )

۱ – زررخ ، احسان ، مطالعه و تحلیل باب حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی ، ماهنامه دادگستر ، شماره ۴۵ ، سال هشتم ، مهر و آبان ۱۳۹۰ ، ص ۲۰

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود