دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

به طور کلی، افزایش وزن چربی هنگام بلوغ در زنان1/7 کیلوگرم دو برابر مردان 2/3 کیلوگرم می باشد. درصد چربی بدن دختران نسبت به پسران حتی قبل از بلوغ نیز بیشتر می باشد(برای مثال، 21درصد با آمادگی هوازی بیشتر بایستی با افزایش سایر شاخص های حجمی مانند اندازه ی ریه ها و وزن عضله ی اسکلتی و عوامل مستقل از اندازه مثل مویرگ دار شدن عضلات و ظرفیت هوازی آنزیمی سلول عضله مطابقت داشته باشد. همان طور که کراهنبوهل و همکارانش(1985) مطالعه کرده اند، میزان رشد این عوامل با گسترش Vo2max همسوست، اما تغییرات ویژه ای که در این تعیین کننده ها نسبت به مقادیر بالیدگی جنسی رخ می دهد توصیف نشده می باشد.

این یافته ها نشان می دهند بلوغ بر گسترش آمادگی هوازی از راه افزایش اندازه ی بدن به ویژه ابعاد قلب، ریه ها، عضلات، و دستگاه گردش خون تاثیر می گذارد.

مطالعات مقطعی پیرامون تغییرفاکتور توان هوازی بیشینه در کودکان، از افزایش پیشرونده ارزش مطلق Vo2max  همراه با سن آنان حکایت دارد. این الگو در دختران قدری کندتر می باشد. سطح توان هوازی بچه ها تحت تاثیر عوامل مختلف همچون عوامل رفتاری (شدت تمرین) قرار می گیرد(Graber & Vanarsdall , 2005).

بایستی توجه داشت که افزایش Vo2max کودکان و نوجوانان درحال رشد، تا حد بسیار زیادی با ابعاد دستگاه قلبی – ریوی همسو می باشد. توان هوازی بیشینه کودکان 8 تا 12 ساله از 42/1 به 12/2 لیتر در دقیقه، معادل 49 درصد افزایش گزارش شده می باشد. طی این دوره ی زمانی میانگین وزن ریه ها از 290 به 459 گرم (58% افزایش) می رسد. ظرفیت حیاتی ریوی نیز از 89/1 به 8/2 لیتر رشد می‌یابد(48% افزایش). حجم بطن چپ به روش اکوکاردیوگرافی[1] تا52 درصد افزایش نشان داده می باشد (رولند، 1377).

هنگامی که اکسیژن مصرفی بیشینه بر حسب وزن بدن اظهار می گردد الگوهای متفاوتی از تغییر Vo2max توام با رشد پدیدار می گردد. یافته های مقطعی کراهن بوهل و بار- نشان می دهد که میانگین Vo2max پسران به ازای هر کیلوگرم وزن طی دوره زمانی 6 تا 16 سالگی تقریبا 50 تا

[1]Echocardiography

 

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه