دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی: هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان نوجوان چاق و غیرچاق

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی: هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان نوجوان چاق و غیرچاق
آگوست 27, 2016 دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی: هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان نوجوان چاق و غیرچاق بسته هستند دسته‌بندی نشده userk

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

تعریف کردند. هدف آنها تبیین افزایش ضرایب آلومتری توان هوازی درون فردی برای پسران 8 تا 16 ساله بود. نتایج نشان داد که ضریب آلومتریکی بین فردی در اغلب گروه های سنی معادل 75/0 K= بود، اما دامنه ضریب peak  (میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم دردقیقه) به طور قابل توجهی در جوانان چاق کمتر باشد. مقدارهای پایین تر در درجه اول به علت بافت چربی اضافی در این گروه بود.

آرمسترانگ و ولزمن(2001) در مطالعه ی طولی دیگر، با بهره گیری از مدل رگرسیون چند خطی، نشان دادندکه vo2 peak بین 11 تا 17 سالگی فراتر از تاثیر به تنهایی اندازه ی بدن، افزایش می یابد. بعلاوه، تاثیر غلظت هموگلوبین خون بر افزلیش آمادگی هوازی مشاهده گردید.

در پژوهش دیگر ایسمن و همکارانش در سال 2001، ارتباط Vo2max و وزن بدن مردان و زنان جوان دونده مسافت های طولانی، از جنبه مقیاس آلومتری مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش تعداد 27 پسر و 27 دختر 9 تا 19 سالگی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که:

  • Vo2max مطلق(لیتر در دقیقه) با افزایش سن در دختران و پسران افزایش می یابد.
  • Vo2max نسبی( میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) تقریبا در هر دو گروه دختران و پسران ثابت می‌ماند.
  • Vo2max نسبی( میلی لیتر/( 75کیلوگرم)/دقیقه) در پسران با افزایش سن افزایش می یابد و در دختران تا سن 15 سالگی افزایش می یابد. آنها مقدار ضریب آلومتریکی 81/0 و 61/0 به ترتیب برای دختران و پسران گزارش کردند.

ارمسترانگ در سال 1997 اثر جنس، رشد و بلوغ را روی حداکثر اکسیژن مصرفی در دختران و پسران 11 تا 13 ساله به صورت طولی مورد مطالعه قرار داد. این پژوهش بر روی 119 پسر و 115 دختر از سن 11 سالگی انجام گرفت. مراحل بلوغ جنسی توسط تقسیم بندی تانر تعیین گردید. نتایج پژوهش نشان داد با گذشت سن مقادیر قد و وزن افراد در هر دو جنس افزایش می یابد. از طرفی، اختلاف Vo2max در بین دو جنس متناسب با افزایش سن افزایش می یابد آمسترانگ و همکارانش(1998) به روش آماری ANCOVA، از لگاریتم خطی برای تعیین تاثیر بالیدگی جنسی( مرحله

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه