دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت درباره نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت درباره نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت
آگوست 26, 2016 دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت درباره نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت بسته هستند دسته‌بندی نشده userk

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

گری بکر، یکی از گسترش دهندگان علم اقتصاد به حوزه هایی نوین، رویکرد خود را به عنوان ادغام فرضیه های تئوری بیشینه ساختن رفتار، ترجیحات ثابت و تعادل بازار که بصورتی بی ملاحظه و مصمم بکار گرفته میشد تعریف می کند. یک تفسیر، این تعریف را تبدیل اقتصاد به یک رویکرد به جای یک موضوع علمی خوانده می باشد؛ رویکردی که با این حال از خاص گرایی زیادی در زمینه فرایند انتخاب و نوع تعامل اجتماعی که این تحلیل در بر می گیرد برخوردار می باشد. منبع همان تفسیر، سلسله ای از تعاریف اقتصاد در کتاب های اقتصادی را بررسی می کند و نتیجه می گیرد که فقدان توافق مورد نیاز، تاثیری بر خود موضوع (یعنی علم اقتصاد) که کتاب ها به آن پرداخته اند ندارد. بطور کلی تر در بین اقتصاددانان این نظر مطرح می گردد که ارائه تعریفی خاص بیشتر بازتاب دهنده مسیری می باشد که به نظر پدیدآورنده آن علم اقتصاد در آن تکامل می یابد و یا باید تکامل یابد.

2-2-3-5-توسعه اقتصادی

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث گردید تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد، کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه می باشد و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به بشر، پدیده‌ای کیفی می باشد برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی می باشد که هیچ محدودیتی ندارد.

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) و دوم ایجاد اشتغال که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی می باشد. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه ‌نیافته متفاوت می باشد. در کشورهای توسعه ‌یافته هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم می باشد در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر می باشد.

تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه