دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق:نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

تکه ای از متن پایان نامه :

تحت عنوان دیگری ( مواد عمومی ) در مواد 217 و  این قانون آورده می باشد و به این شکل اصول نگارشی در قانون جدید بیشتر رعایت گردیده می باشد .  در ماده 217 قانون جدید آمده می باشد : در جرایم موجب حد ، مرتکب در صورتی مسئول می باشد که علاوه بر داشتن علم ، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد .

ب ) رعایت ترتیب مفهومی مواد ذیل یک عنوان : مواد ذیل یک عنوان بایستی به گونه ای تنظیم شوند که ارزش رتبه ای آنها رعایت گردد و نباید چنین باشد که مفاهیم اولی در پایان عنوان و به عکس بیاید .

 

 

 

جرایمی که قانونگذار در مقام احصای ادله اثباتی جرم ، به علم قاضی اشاره نکرده می باشد .یعنی آن جرم فقط به طرق اثباتی خود قابل اثبات می باشد و در این زمینه علم قاضی حجت نیست

و حتی پا فراتر از این گذاشته و نظر داده اند که ماده 105 ق.م.ا در باب جرم زنا وارد شده و مقصود از حق الله و حق الناس در این ماده مواردی می باشد که مربوط به جرم زنا می گردد و لذا این ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص می باشد و نتیجه گرفته اند که علم قاضی در موارد غیرمصرح در بین ادله اثباتی ، به رغم مقام اظهار قانونگذار ، قطعاً حجت نیست و استناد به فقه و نظر معروف فقها نیز در مقام فقدان ، ابهام ، اجمال یا تعارض نصوص قانونی مدون می باشد و قاضی نمی تواند برای صدور حکم مستقیماً به کتب فقهی مراجعه نماید .

این ابهام و تناقض در مقررات قانون فعلی از آنجا ناشی می گردد که قانون مجازات اسلامی براساس نظرات امام خمینی در تحریر الوسیله تدوین گردیده می باشد . در خصوص ماده 105 که ذیل بحث زنا آمده می باشد ، این حکم اختصاص به اثبات زنا و موارد دیگری که در این قانون به جواز صدور حکم براساس علم قاضی تصریح شده می باشد ، دارد . در کتاب تحریرالوسیله امام خمینی ، پیش از حجیت علم در ضمن بحث زنا ، در بحث صفات قاضی به عنوان یک قاعده عمومی ، فتوا داده شده که قاضی در همه موارد می تواند به علم خود اقدام کند، حتی اگرعلم قاضی درمخالفت با بینه و سوگند باشد . اما در باب سایر حدود و ابواب قصاص درهمه مواردی که به اظهار راههای اثبات می پردازند این حکم تکرار نمی گردد . برای مثال در ابواب قذف ، شرب مسکر ، محاربه ، ارتداد به ذکر علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات نمی پردازند . قانونگذار نیز به همین صورت از تحریرالوسیله

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود