پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

ماه یا پیوند روز و شب که به صورت ازدواج  خورشید و ماه، در اساطیر مختلف ظاهر می­گردد و یا پیوند آب و آتش در بعضی از اساطیر، مانند ارتباط «اگنی» (agni) و «تریته­آپتیه»۱(trita-āptiya) در اساطیر هند؛ بدین­صورت که اگنی، خدای آتش، که خود از آب به وجود آمده می باشد و پاک­ترین فرزند آب­هاست؛ برادرش «تریته­آپتیه» را نیز از آب می­آفریند و بعدها تریته با دیو خشکی می­جنگد و او را شکست می­دهد؛(ر.ک:بهار،۱۳۵۱: ۴۸) پس نمادشناسی دانشی می باشد که این پیوندها و تضادها را شناسایی و تفسیر می­کند.

بعضی نمادها از روزگار کهن شکل گرفته و در تفکرات، اندیشه­ها و رؤیاهای اقوام گوناگون باقی مانده­اند، پس اندیشه­ها و معانی رازناکی در نماد گنجانده شده می باشد و می­توان در فراسوی معنای ظاهری یک یا چند نماد، باور، اندیشه و چه بسا اسطوره­ای کهن را پیدا نمود.

نمادهایی که زائیده­ی معانی گوناگون و باورهای کهن هستند، با روان یک قوم یا روان مردم یک سرزمین یا فراتر از یک سرزمین پیوند دارند؛ پس، نمی­توان تولد و زایش این قبیل نمادها را در مکان و زمان خاص دانست بلکه چنین نمادهایی به خودی خود اندیشه­ای هستند با پشتوانه­ای محکم و کهن.

در بسیاری از آیین­ها و ادیان، رفتار و اعمال نمادینی وجود داشته که از اعتقادات بنیادین آن­ها به شمار می­آمده می باشد؛ بعدها این رفتار و اعمال نمادین، در ظاهر و جامه­ای نو و مطابق با الگوهای حاکم بر جامعه، در داستان­ها، قصه­ها، حکایت­ها و حتی در فعالیت­های روزمره ظاهرشده­اند. امروزه نیز بعضی اعمال و رفتارهای مردم، ریشه در باورهای کهن آن­ها دارد و مردم ناخواسته و ناآگاهانه، به علت پیوند روانی با این قبیل اعمال نمادین، آن­ها را انجام می­دهند.۲«گرچه دیگر اصل و علت انجام آن­ها به دست نبودند و شاید خیال­پردازیی بیش نبوده که واقعیت­های دور و بر و پیرامون خود را در آن­ها شفافیت داده­اند، ولی باید پذیرفت که آن­ها در عین نمونه و الگو بودن، بار مینوی و معنویتی را به دوش می­کشند که می­تواند برای بشر نیازمند وجدان، که کردارهای مینوی، نیاز فطری اوست، کارساز بوده، بازتابی گسترده داشته باشد.»(واحددوست،۱۳۸۱: ۵۷)

بیان گردید که زبان اسطوره، زبانی نمادین می باشد. «از گذر همین زبان می باشد که اسطوره رویه و درونه­ای دارد. نمادین گشتن اسطوره با گذشت زمان رخ داده می باشد؛ چه بشر هیچگاه در اندیشه­ی این­که پوشیده سخن بگوید، نبود، ولی وقتی هاله­ی زمان دور آن را فراگرفت، ساده­اندیشی کودکانه رخ بربست. اسطوره­ها، این باورهای مردم آغازین، رازآلود و رمزواره گشت.»(همان: ۷۱)

نماد شناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه