دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد هتل بانوان در شهر مقدس قم

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هتل بانوان در شهر مقدس قم

تکه ای از متن پایان نامه :

-افزایش گردشگری  وامکان بیشتر مسافرت وسفر های برون شهری برای بانوان بهتر فراهم می گردد.

-میان طراحی مطلوب فضاهای اقامتی مخصوص بانوان باخصوصیات فیزیکی وهمچنین حس راحتی  امنیت  شادابی ونشاط آنها ارتباط مستقر می باشد.

 

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:

هتل: نوعی مکان مسکونی اجاره ای می باشد که معمولا برای مدت کوتاه به افراد اجاره داده می گردد و از امکانات اقامتی وگردشگری شهرها به حساب می آیدکه بیشتر مورد بهره گیری مسافران وگردشگران قرار می گیرد.

مسافرت:

به جابه جایی بشر از محلی به محل دیگر به هر منظوری وبرای هر مدتی گفته می گردد.

 

روش شناسی پژوهش:

در این پژوهش با گرد آوری یک سری اطلاعات موجود در زمینه نیاز ها و خواسته های فضاهای اقامتی مخصوص بانوان، به تجزیه و تحلیل هایی پرداخته تا چارچوبی منظم را ایجاد کند و در نهایت با طراحی بر اساس چارچوب جدید هدف کلی پژوهش محقق گردد.

نحوه اجرا به این شکل می باشد که:

  1. بررسی نمونه های کار شده، تهیه استاندارد ها و ارائه روشها و سبکهای طراحی.و بهره گیری از اطلاعات موجود در منابع معماری و استاندارد و ضوابط طراحی هتل تدوین شده.(به روش کتابخانه ای).

2.انتخاب روش طراحی، اهداف اصلی طرح و مراحل کار. (با بهره گیری از تجزیه و تحلیل مقایسه ای).

  1. شناخت منطقه به لحاظ جغرافیایی، اقلیمی، فرهنگی و بهره گیری از ضوابط موجود و طرحهای هادی و جامع شهر و کتب اقلیمی و جغرافیایی و سایتهای معماری (روش کتابخانه ای و میدانی).
  2. برنامه فیزیکی، سایت آنالیز، تهیه دیاگرامها،  لکه گذاری و طراحی و ارائه کلیه  نقشه ها.(بهره گیری از ابزارهای گرافیکی و نرم افزار auto cad , 3dmax .

متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و توضیح چگونگی مطالعه و اندازه گیری متغیرها:

دو متغیر اصلی پژوهش عبارتند از: ویژگی های کیفی فضای معماری هتل مخصوص بانوان  به عنوان متغیر مستقل وخصوصیات فیزیکی وحس امنیت، راحتی، شادابی به عنوان متغیر وابسته می باشند.بین ویژگی کیفی فضای هتل و خصوصیات فیزیکی  وحس راحتی شادابی ارتباط  مستقر می باشد.

این پژوهش به دنبال آن می باشد که چگونه می توان به تمامی ابعاد متغیر ویژگی کیفی فضا درهتل بانوان پرداخت ؟ بدین مقصود بایستی آغاز دانست  که نیازهای  زنان در این ارتباط  چیست و مقصود از آن در این پژوهش چه می باشد ؟

زن به جنس مونث گفته می گردد. دردوران جاهلیت وپیش از اسلام زنان ودختران را زنده به گور می کردند باظهور اسلام شخصیت زنان مورد توجه قرار گرفت وبه عنوان موجود متعالی در کنار مردان در جامعه به فعالیت پرداختند.

هتل بانوان در شهر مقدس قم

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه