دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد هم سنجی با موضوع برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

بیونن(1989) اظهار می کند :سن اسکلتی دقیق ترین ابزار برآورد بالیدگی زیستی می باشد، اما به دلیل آن که در این روش، ورزشکاران را در معرض اشعه ی تابش قرار می دهد و تفسیرش به افراد خبره ای نیاز دارد  تا اندازه ای غیرعملی می باشد.

بلوغ جنسی نیز به شدت از توارث و آب و هوای هر منطقه تاثیر می پذیرد(Bishara, 2001). این علت های، کاربرد نمایه های تکاملی دیگر، مانند وضعیت استخوانی و دندانی را با پذیرش همگانی روبرو ساخته می باشد.

 

2-2-3 اهمیت اندازه و جثه

مطالعه ویژگی های فیزیولوژی نوجوانان اهمیت دارد تا به کمک ان دیگر هنجارهای مورد انتظار را مقایسه کنیم. لذا در نظر داشتن عوامل تاثیر گذار بر پاسخ های فیزیولوژیک نوجوانان، اندازه بدن عامل موثر به شمار می آید.

ابزارهای استاندارد برای مقایسه عوامل فیزیولوژیک مورد نظر با بعضی شاخص های انتروپومتری اندازه بدن، مانند وزن، قد و ناحیه سطحی بدن ارتباط دارند. زیرا بیشتر تعیین کننده های عوامل آمادگی فیزیولوژیک( تهویه ریوی، برون ده قلبی، قدرت عضلانی) شامل حجم های ( ظرفیت ریوی، اندازه قلب، وزن عضلات اسکلتی) می شوند که با ابعاد بدن در ارتباط هستند. همچنین گاهی وزن بدن به منزله باری می باشد که کار بدنی در حال انجام آن می باشد. برای مثال، اقتصاد دویدن که با میزان سوخت و ساز اظهار می گردد، برای به حرکت در آوردن وزن بدن ضروری می باشد و این نکته در افراد چاق قابل تامل می باشد(رولند، 2005/1389).

 

2-2-4 وزن بدن

وزن بدن در تأثیر یک مولفه تصحیح کننده متغیرهای فیزیوژیک به شمار می آید. به اظهار دیگر Vo2max به ازای هر کیلوگرم وزن، توان بی هوازی اوج به ازای هرکیلوگرم و قدرت ایزومتریک دست به ازای هر کیلوگرم سنجیده می شوند.

وزن بدن را به سهولت می توان سنجید و بهره گیری از آن برای استاندارد کردن شاخص های فیزیولوژیک نمایان می گردد. در واقع وزن بدن، حجم بافت به لحاظ سوخت و ساز فعال را نشان می‌دهد و تفاوت های موجود در متغیرهایی مثل حجم عضله، اندازه قلب، طول گام و گرمای تولیدی

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه