دیدگاه های روانشناسی در مورد اشتغال زنان

 

۲-۱۱-۱)فرضیه کمبود

 

در دیدگاه اول ، روان شناسان معتقد به فرضیه «کمبود » هستند . این دیدگاه معتقد است : اشتغال ، به ویژه اشتغال تمام وقت ، برای زنان پیامدهای منفی جسمانی و روان شناختی از قبیل احساس گناه و اضطراب به همراه خواهد داشت . اشتغال نقش اضافی زن است که بر او فشار وارد می کند . پژوهشگران معتقدند : احساس فرسودگی در مردان بیشتر به عواملی مربوط است که بطور مستقیم به کار آنها مربوط است ، اما فرسودگی در زنان با عواملی همچون فشار نقش ، میزان حمایت اجتماعی و غیره در ارتباط است .

 

۲-۱۱-۲)فرضیه بهبود

 

این دیدگاه معتقد است : نمی توان ادعا کرد در صورت لزوم ، ایفای نقش های گوناگون به معنای فشار بیشتر است ، بلکه نقش های گوناگون به این دلیل که منابع گوناگون برای احساس رضایت و پاداش های شخصی را فراهم می آورد ، موجب بهبود عملکرد روان شناختی فرد می گردد

 

۲-۱۱-۳) فرضیه ترکیبی

 

روان شناسان معتقدند : نقش های گوناگون تا سطح معینی از کار قادر به ارتقای سلامت جسمی و روحی است و از آن حد به بعد موجب احساس خستگی و فشار می شود که این احساس خستگی ، پیامد منفی دارد .

بنابراین با توجه به دیدگاه های ارائه شده و نتایج حاصل از مشکلات و موانع اشتغال در زنان ، می توان راهکارهایی برای بهبود شرایط اشتغال ارائه داد :

-ساعات کاری زنان باید متناسب باتوان جسمی آنها باشد . در این زمینه ، زنان باید فقط براساس شرایط خود سنجیده شوند و نیازی به مقایسه آنان با مردها نیست .

-تاثیر قالب های جنسیتی در هر فرهنگی ، سابقه ای طولانی و عمیق دارد  ؛ خصوصاً که برای زنان موجب محدودیت شدید تنوع شغلی شده است . باید فعالیت همه جانبه ، بخصوص از طریق رسانه ها ، انجام شود تا آثار آن در بازار های کاری کم رنگ و محو گردد.

-هنگام استخدام و گزینش نیرو ، باید به تفاوت های فردی توجه شود و فقط توانایی ها و ویژگی ها و مهارت های مورد نیاز برای هر شغل سنجیده شود ، مگر مشاغلی که جنسیت جزء شرایط استخدام است.

-فعالیت های مستمر دولت برای کاهش تبعیض در دستمزدهای زنان و مردان و شرایط ارتقای شغلی به طور مستقیم بر احساس کارایی و رضایت شغلی تاثیر گذاشته و عملکرد شغلی را تحت الشعاع قرار می دهد ( برک ، ۱۳۸۴ ، ص ۳۱۲ )

 

گاهی در تعارض بین اشتغال و مشکلات ناشی از آن قرار می دهد و گاهی موجب انصراف از شغل یا حداقل بی رضایتی می شود ( صابر ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۷ )

 

موارد مزبور برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشد ، نیاز به حمایت های قانونی دارد . بنابراین قوانین و مقررات مربوط به کار ، باید در جهت رفع موانع اشتغال زنان باشد .