تزیق خون واسه جوون شدن

مطالعه انجام شده از راه محققان دانشگاه استنفورد نشون میده، تزریق خون افراد جوون بدلیل دارا بودن ترکیبات به درد بخور واسه مغز می تونه به کم شدن نشونه های فراموشی و حتی برعکس کردن روند پیری کمک کنه.

به گزارش مهر، تحقیقات انجام شده روی حیوانات نشون میدن خون جوون و تازه می تونه بعضی از اثرات پیری در مغز افراد سن و سال دار رو برعکس کنه؛ مثلا، خون جوون می تونه به پیشرفت یادگیری و حافظه و هم اینکه تولید سلولای مغزی جدید کمک کنه.

در آزمایشای انجام شده، عروق خونی موش جوون به موش پیر وصل شدن، بطوریکه دو حیوان از یه منبع خونی مشترک استفاده می کردن؛ یافته ها نشون داد، روند بهبود موش پیر دچار صدمه– شامل بازسازی عضلات و استخونا– پس از دریافت خون جوون و تازه بطور زیادی با بقیه موشای پیر که این خون رو دریافت نکرده بودن، فرق داشت.

هم اینکه در موش پیر دریافت کننده خون جوون، افزایش تعداد سلولای مغزی جدید در بخشی از مغز مربوط به حافظه مشاهده شد.

محققان فکر می کنن که هورمونا و فاکتورهای رشد در خون جوون و تازه، مسئول اثرات جوانسازی، کمک به بازسازی و بازسازی بافتای آسیب دیده هستن.

آزمایش تزریق پلاسمای خون از سال گذشته در بیمارستان زوکر هیل ساید نیویورک شروع شده. در این روش، پلاسمای جوون به بیماران سن و سال دار گرفتار به فراموشی ناچیز تا متوسط تزریق می شه.

کشف روشی جدید واسه درمان فراموشی

دلیل فراموشی چیه؟

noindex فراموشی خبرگزاری مهر مطالب باحال روز