در حالی که خیلی از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال از ساعت ۹:نیم ساعت در آکادمی ملی المپیک حاضر بودن، فتح الله زاده ساعت ۱۰ و رویانیان ساعت ۱۱ به جلسه اومد.

 

 

 

به گزارش ایرنا، مدیران عامل باشگاه های استقلال و پرسپولیس بعد از ورود و مشاهده چگونگی تنظیم جایگاه مدیران عامل، سالن رو در اعتراض ترک کردن.

گفته شد که جای این دو در ردیف عقب و پشت سر بازیکنان بوده. شنیده ها نشون دهنده اون هستش که رویانیان در جلسه به چگونگی تنظیم جایگاه مدیران عامل و سیستم گزارش دهی فدراسیون اعتراض کرده.

مجمع هرساله فدراسیون فوتبال صبح دوشنبه با حضور حمید سجادی رییس مجامع فدراسیونای ورزشی ومعاون ورزش حرفه ای وقهرمانی وزیر ورزش و جوانان در آکادمی ملی المپیک شروع شد.

در این جلسه بیشتر اعضا از جمله روسای هیاتای استانی و هم مدیران عامل باشگاه ها هستن.

طبق برنامه از پیش اعلام شده قراره، علی کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال گزارش کارکرد این سازمان رو اعلام کنه وپس ازآن ارائه گزارش کارکرد مالی بوسیله خزانه دار و بازرس قانونی، رای گیری در مورد نامزدهای پستای نایب رئیس دوم و رئیس کمیته مسابقات، خزانه دار و بازرس قانونی فدراسیون انجام می شه.

فتح الله زاده ورزش ۳