مجموعه گینس همیشه رکوردهای جور واجور رو به ثبت میرسونه و به عنوان معتبرترین مرکز واسه رکوردهای شناخته می شه. این بار گینس خودش سوژه ای واسه رکوردزنی شده و نام خودشو باید در کتاب گینس به ثبت برسونه!

“مارتین تووی” یه طرفدار پروپاقرص کتابای گینسه و به عنوان دارنده بزرگترین مجموعه کتابای گینس شناخته می شه. اون بیشتر از ۲۰۰۰ خاطره از رکوردهای جور واجور داره و هم اینکه ۳۵۳ کتاب گینس در طرحای جور واجور در اختیار داره.

این مرد اهل انگلیس ۵۷ سال از ۴۰ سال پیش مجموعه خود رو جمع کرده و یکی از نادرترین جلدهای کتاب گینس یعتی نسخه ابتدایی که از راه صاحب امتیازهای این مجموعه امضا شده رو هم در اختیار داره .

اون میگه اولین بار در مدرسه یه به عنوان کادو دریافت کرده و از اون پس عزمشو جزم کرد تا تموم کتابای این مجموعه رو بخره و کلکسیون خود رو تکمیل کنه. اون سال دیگه نام خودشو هم در این کتابا پیدا می کنه.

بازنشر باشگاه خبرنگاران رکوردهای گینس