بعضی از والدینی که فرزندان دوقلو دارن بر این عقیده هستن که این فرزندان بعضی وقتا بسیار خوب و در زمانی بسیار خسته کننده می شن ولی این در مورد “سارا جونز” خیلی فرق داره.

این مادر ۳۳ ساله حالا رکورد دار در به دنیا آوردن دوقلو در دنیا هستش چون که تا حالا سه بار فرزندانی دو قلو به دنیا آورده. این در حالیه که اون تنها فرد در انگلستانه که به این مورد رسیده و البته شانس وقوع اینجور اتفاق ۵۰۰ هزار به یکه.

اون میگه شاید واسه خونواده های دیگه داشتن بچه دو قلو بسیار عجیب و خارج از چارچوب باشه اما در مورد خونواده ما این موضوع اصلا عجیب نیس و ما به اون عادت داریم.

اون در ادامه اضافه کرد: واسه اولین بار که فرزندانم دوقلو بودن بسیار خوشحال بودم و بار دوم حیرت زده شدم اما واسه بار سوم دیگه نمی دونستم باید بخندم یا گریه کنم.

فرزندان بزرگ این خونواده ۱۰ ساله و دومین دو قلوا دو ساله و سومین جفت از دوقلوا تنها ۱۷ ماهه هستن. البته  مادر این دوقلوا میگه این روزا مشکلات اقتصادی زیادی واسه اونا رخ داده و نمی تونن خوب از پس مخرج بر آیند.

با خاص ترین دوقلوهای ایران آشنا شید

بازنشر باشگاه خبرنگاران دوق مطالب باحال روز