رود «ویرزاسکا» در سوئیس رو باید یکی از زلال ترین و شفاف ترین رودهای جهان به حساب آورد، آب این رودخانه اونقدر زلاله که خیلی راحت می توان کف اون رو دید و همین ویژگی اون موجب شده تا سالیانه هزاران گردشگر رو به خود جذب کنه.

 

 

 

تصاویری از این رود قشنگتر مشاهده می کنین: