aaaغلامعلی ریاحی در گفت وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس درباره زمان اجرای حاکم عامل اصلی فساد سه هزار میلیاردی گفت: آخرین مرحله قبل از اجرای حکم اعدام، استیذانه که براساس شرع انجام می شه.

ایشون اضافه کرد: دایره اجرای احکام بعد از قطعی شدن آرای اعدام، کتباً از رئیس قوه قضائیه کسب اجازه می کنه تا حکم دادگاه به اجرا دربیاد.

ریاحی گفت: برابر عادی رئیس دستگاه قضایی موضوع رو دست کم به دو نفر از مشاورین قضایی برگشت میده تا نظر خود رو درباره بی عیب بودن رأی اعلام کنه تا براساس گزارش اونا در این مورد اراده کردن شه.

وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی گفت: براساس روند موجود، حتی امکان اجرای بخشی از حکم نباید اجرای دیگه قسمتا رو بلاموضوع کنه.

ریاحی با ذکر مثالی در این مورد توضیح داد: واسه نمونه اگه متهمی به شلاق و اعدام محکوم شده باشه، اول حکم شلاق ایشون اجرا و بعد اعدام می شه.

ایشون یادآوری کرد: درباره پرونده فساد بانکی هم به نظر می رسه سخنگوی قوه قضائیه با در نظر گرفتن همین روش اجرای احکام اعلام کرده اجرای قسمتای مالی حکم یعنی پرداخت دیون بانکی و جزای نقدی اتهام پولشویی باید قبل از اجرای حکم اعدام باشه.

وکیل مه آفرید خسروی گفت: موکلم جمعاً به پرداخت ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومن محکوم شده که از این مبلغ، ۲ هزار و ۸۵۵ میلیارد تومن به عنوان رد مال (طلب بانک) و حدود ۶۴۳ میلیارد تومن هم جزای نقدی اتهام پولشوییه.

ریاحی یادآوری کرد: از اونجا که حکم مصادره درباره مه آفرید صادر نشده، پس پرداخت جزای نقدی و رد مال باید از راه خودش یا وکیلش زیر نظر اجرای احکام دادستانی انجام بشه.

ایشون با بیان اینکه فوت متهم مجازات کیفری رو متوقف می کنه، گفت: براساس یه برداشت حقوقی اعدام مه آفرید قبل از تعیین تکلیف و پرداخت جزای نقدی ً امکان واریز جزای نقدی ۶۴۳ میلیاردی ایشون به خزانه رو منتفی می کنه.

ریاحی در آخر یادآوری کرد که بر همین پایه پس از درخواست اعمال ماده ۱۸ واسه مه آفرید، به دادستانی اعلام کرده آماده س ظرف ۶ ماه زیر نظر ناظر پرونده، مطالبات بانکی و جریمه نقدی عامل فساد سه هزار میلیاردی رو از محل داراییش پرداخت کنه.