در حالی که در اولین مرحله، واسه بیشتر از ۶۰ میلیون نفر یارانه واریز شد، به گفته سخنگوی طرح تغییر اقتصادی در آخر ماه اردیبشهت امسال، تعداد افراد ثبت نامی واسه دریافت یارانه در سایت مرکز آمار به ۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و تعداد افراد ثبت نام و گشایش حساب کرده در سایت وزارت رفاه به ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده.

ایسنا: تا کمتر از یه هفته دیگه (اول تیرماه) پنجمین مرحله یارانه های نقدی به حساب سرپرستان خونواده واریز می شه، این در حالیه که تعداد یارانه بگیران از مرحله اول تا مرحله چهارم حدود ۱۲ میلیون نفر زیاد شده.

در حالی که در اولین مرحله، واسه بیشتر از ۶۰ میلیون نفر یارانه واریز شد، به گفته سخنگوی طرح تغییر اقتصادی در آخر ماه اردیبشهت امسال، تعداد افراد ثبت نامی واسه دریافت یارانه در سایت مرکز آمار به ۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و تعداد افراد ثبت نام و گشایش حساب کرده در سایت وزارت رفاه به ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده.

این در حالیه که سایت رفاهی واسه اعلام شماره حساب واریز یارانه بازم بازه و هر چند امکان ثبت نام افراد جدید در سامانه مرکز آمار ایران وجود نداره، اما ثبت شماره حساب واسه افراد تایید شده ممکنه.

تا کنون در دو مرحله یارانه نقدی ۸۹ هزار تومن و در مرحله سوم و چهارم با افزایش یارانه نقدی نون، ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومن به حساب هر نفر ایرونی تقاضا کننده واریز شده. با این حساب تا کنون به ازای هر نفر تقاضا کننده یارانه ۲۶۹ هزار تومن به حساب واریز شده و در واقع رقمی به حدود ۱۹ هزار میلیارد تومن از طرف دولت به این موضوع اختصاص پیدا کرده.

در مرحله چهارم واریز یارانه ها به گفته یه نماینده مجلس مشخص شد که حدود دو میلیون نفر از ایرانیان ساکن خارج کشور هم با ثبت نام، تا کنون یارانه نقدی دریافت می کرده ان، در حالی از اثر زیاد شدن قیمت ها در داخل چیزی متوجه اونا نبوده است. به گفته مسوولان اقتصادی قراره درباره این عده تصمیمی در پیش گرفته شه.

طبق روال دو دوره گذشته، یارانه نقدی در هفته ابتدایی هر ماه به حساب خواهندگان واریز می شه.

منبع: Isna.ir

جمع آوری: آلامتو