براساس آمار موسسه زمین شناسی آمریکا (USGS)، هرساله به صورت میانگین حدود ۱۴۴ هزار و ۴۶۹ زمین لرزه با بزرگی بیشتر از سه ریشتر در مناطق جور واجور جهان به وقوع می پیوندد که بزرگی حدود هزار و ۴۷۰ زمین لرزه، بیشتر از پنج ریشتره.

دکتر مهدی زارع، دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله که در مورد آمار زمین لرزهای ایران و جهان با خبرنگار علمی ایسنا سخن می گفت، گفت: براساس اطلاعات موسسه زمین شناسی آمریکا، هر ساله به صورت میانگین یه زمین لرزه با بزرگی ۸ در اندازه امواج داخلی زمین یا بالاتر، ۱۵ زمین لرزه با بزرگی ۷ تا ۷.۹، ۱۳۴ زلزله با بزرگی ۶ تا ۶.۹، هزار و ۳۱۹ زلزله با بزرگی ۵ تا ۵.۹، ۱۳ هزار زلزله با بزرگی بین ۴ تا ۴.۹ و ۱۳۰ هزار زلزله با بزرگی بین ۳ تا ۳.۹ در اندازه امواج داخلی زمین در مناطق جور واجور سراسر جهان به وقوع می پیوندد.

ایشون گفت: شمار زمین لرزهای با بزرگی ۲ تا ۲.۹ هم بالغ بر یه میلیون و ۳۰۰ هزار مورد در ساله.

ایشون گفت: در ایران هم به صورت میانگین هر ساله حدود ۲۵۰ زلزله با بزرگی ۴ تا ۴.٩ در اندازه امواج داخلی زمین، ۲۵ زلزله با بزرگی بین ۵ تا ۵.٩ و دو زلزله با

بزرگی ۶ تا ۶.٩ رخ می دهد. احتمال اتفاق زلزله با بزرگی ٧ تا ٧.٩ هم حدودا ٠.٢ه یعنی هر پنج سال یه مورد از اینجور زلزله ای به وقوع می پیوندد.

زارع با توضیح دادن این موضوع که احتمال اتفاق زلزله ای با بزرگی بیشتر از ۸ در کشور بسیار نادره، گفت: وقوع یه یا دو زمین لرزه با بزرگی بیشتر از ٨ در هر سده (قرن) در محدوده فلات ایران محتمله.

براساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک ایران هرساله حدود ۱۰، ۱۲ هزار زمین لرزه با بزرگی بیشتر از ۱ در اندازه امواج داخلی زمین

در مناطق جور واجور کشور رخ می دهد.