این مرد وقتی از تنها بودن زنان جوون در خونه مطمئن می شد با تهدید چاقو اونا رو مورد آزار و اذیت قرار می داد و بعد از سرقت اموال شون پا به فرار می گذاشت.

یه مدت قبل زنی جوون وحشتزده با پلیس رباط کریم تماس گرفت و مدعی شد هدف حمله مردی قرار گرفته که خود رو مامور سازمان آب معرفی می کرد.

به دنبال این تماس، گروهی از ماموران آگاهی راهی خونه زن جوون شدن و به تحقیق از اون پرداختن. این زن که از شدت ترس دست و پایش می لرزید به ماموران گفت: ساعتی قبل وقتی زنگ خونه به صدا درآمد، از پشت آیفون صدای مردی رو شنیدم که خودشو مامور سازمان آب معرفی کرد. به خاطر همین در رو باز کردم و خودمم به حیاط رفتم اما مرد جوون وقتی فهمید در خونه تنها هستم، یهو با چاقو به من حمله کرد و با تهدید دست و دهنم رو بست.

اون بعد از اینکه منو مورد آزار و اذیت قرار داد، پول ها، طلاها و لوازم باارزش داخل خونه رو به سرقت برد و پابه فرار گذاشت. بعد از اظهارات زن جوون، تحقیقات پلیسی واسه دستگیری مرد شیطان صفت شروع شد و ماموران با کمک قربونی حادثه به چهره نگاری از اون پرداختن. تصویر چهره نگاری شده متهم در اختیار همه تیم های گشتی قرار گرفت و جست وجو واسه به دام انداختن مامور قلابی شروع شد.

درحالی که تحقیقات ادامه داشت، کارآگاهان در جریان سرقت مشابه دیگری قرارگرفتند که بوسیله مامور قلابی سازمان آب انجام شده بود. دومین شاکی هم زن جوونی بود که قربونی نقشه مشکی مامور قلابی شده بود. این زن که آثار ترس در چهره اش نمایان بود به ماموران گفت: بعد از رفتن دخترم به مدرسه، درحالی که همسرم هم به سر کار رفته بود و من در خونه تنها بودم، صدای زنگ در بلند شد. مرد جوونی که ادعا می کرد مامور سازمان آبه، گفت که واسه بررسی کنتور اومده و من هم در رو بازکردم.

این مرد بعد از ورود به خونه، به سراغ کنتور رفت و نگاهی به دور و بر انداخت. اون وقتی مطمئن شد که در خونه تنها هستم، چاقویی از جیبش خارج کرد و اون رو زیر گلویم گذاشت. بعد مدعی شد که اگه سر و صدا کنم، منو خواهد کشت. این مرد بی توجه به التماس ام دست و پایم رو بست و منو مورد آزار و اذیت قرار داد. پس از اون همه پول ها و طلاهایم رو به ارزش یک و نیم میلیون تومن به سرقت برد و متواری شد. چند دقیقه بعد وقتی تونستم دست و پایم رو باز کنم، سراسیمه به طرف تلفن رفتم و ماجرا رو به پلیس اطلاع دادم.

درحالی که بررسی ها نشون می داد دومین سرقت هم از طرف متهم تحت تعقیب صورت گرفته، جست وجو واسه دستگیری مرد شیطان صفت ادامه پیدا کرد و ماموران که حدس می زدن ایشون سرقت هاش رو ادامه بده، گشت های نامحسوس در محله های خلوت شهر رو فعال کردن. چند روز بعد اونا با مشاهده مردی که با معرفی خود به عنوان مامور سازمان آب قصد ورود به خونه ای رو داشت، وارد عمل شدن و ایشون رو دستگیر کردن.

جوون ۳۱ ساله که علیرضا اسمشه در همون بازجویی های اولیه به سرقت از خونه ها و آزار و اذیت طعمه هاش اعتراف کرد و مدعی شد: من با معرفی خودم به عنوان مامور، فقط قصد سرقت از خونه ها رو داشتم اما وقتی می دیدم طعمه ام در خونه تنها هستن، دچار وسوسه می شدم و نقشه شوم خودمو عملی می کردم.

سرهنگ ابراهیم حسن آبادی، فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم، با اعلام این خبر گفت: متهم تا کنون به ۲ مورد تجاوز جنسی و سرقت با عنوان مامور اعتراف کرده و تحقیقات واسه کشف دیگه جرایم احتمالی اون ادامه داره.

جمع آوری : آلامتو

به نقل از : همشهری آنلاین