ساختار اداری، ساختمان سازی، فضاهای داخلی، کارکنان اداری

مختلفی است که گاه اختلاف آنها چنان زیاد است که گویشوران سخن همدیگر را نمی‌یابند. اگر دقیق مورد مطالعه قرار گیردمشخص می‌شود که همگی دارای اشتراکات فراوان هستند. شاید بتوان گفت که دلیل اختلاف زیاد گویش‌های کردی، زیستن در مناطق مختلف جغرافیایی و همسایگی با اقوام مختلف باشد که در شکل‌گیری این گویش‌های متنوع بی‌تأثیر نبوده است.
صنایع دستی
زندگی عشیره‌ای و سنتی در استان ایلام باعث رشد و رونق صنایع دستی مرتبط با آن شده است از دیرباز بافت قالی کردی (قالیچه درشت بافت) سیاه چادر- چیغ (چیت) بافی- جاجیم‌بافی- گلیم ساده- نمدمالی- احرامی بافی- گیوه‌بافی- عبابافی در استان مرسوم بوده است. در راستای اهداف برنامه‌های آموزشی پس از ارزیابی قابلیت‌های توسعه آموزش رشته‌های مختلف بومی استان با اولویت مزیت‌های هر منطقه جهت پاسخ‌گویی به سلایق مختلف رشته‌های دیگری نظیر گلیم نقش برجسته- منبت‌چوب- سفال‌گری و طراحی روی سفال- قلم‌زنی روی مس و… در این استان راه‌اندازی شده است و زمینه آموزش آنها فراهم شده است.

فصل پنجم:
استانداردها و ریز فضاها

مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه
مساحت زیر بنا
شامل سطح اشغال شده توسط انواع فضاهای اداری بوده و به دو طریق موجودیت می یابد.
– مساحت زیر بنای خالص ساختمان
عبارت است مجموع مساحت زیر بنا در گروه های مختلف.
– مساحت زیربنای ناخالص ساختمان
عبارت است از مجموع مساحت زیربنای خالص ساختمان به اضافه فضاهای گردش افقی و عمودی.
جمعیت اداری
عبارت است از تعداد کارکنانی که دارای شرح وظاف سازمانی مصوب سازمان امور اداری و استخدامی کشور هستند و به دو شکل زیر طبقه بندی می گردد:
– رده بندی ۲۴ گانه شغلی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بر حسب نوع وظایف اداری محوله به کارکنان (طبقه بندی مشاغل اداری)
– رده بندی ۱۰ گانه معماری این دستورالعمل، بر حسب چگونگی استفاده از فضا توسط کارکنان اداری بر حسب ارگونومی کار و وسایل اداری تعین شده است.
مساحت سرانه
عبارت است سهم هر نفر از جمعیت اداری از مساحت زیر بنای ساختمان.
مساحت سرانه زیر بنا
عبارت است سهم هر نفر از جمعیت اداری از مساحت زیر بنای ساختمان.
مساحت سرانه زیربنا
برابر است با مساحت زیر بنای اشغال شده توسط یک نفر یا هر یک از لوازم اداری که شامل فضای حرکت (یا استقرار لوازم اداری) و فضای دسترسی به آن می باشد (واحد نفر بر متر مربع)

مساحت سرانه خالص زیر بنا
برابر است با سهم هر نفر از جمعیت اداری ا ز مجموع سطوح خالص گروه های ۴ گانه ( اداری، وابسته اداری، رفاهی و پشتیبانی).

سطح زیربنای خالص
= سرانه خالص زیربنا

جمعیت اداری

مجموع سطوح خالص ۴ گانه
= سرانه خالص زیربنا

جمعیت اداری

ضریب گردش طبقات تیپ
عبارت است از نسبت بین سطح کل هر طبقه تیپ (ناخالص) به سطح مفید همان طبقه (خالص)

سطح کل هر طبقه تیپ (ناخالص)
= ضریب گردش طبقات تیپ

سطح مفید هر طبقه تیپ (خالص)

سهم تاسیسات از زیر بنا
عبارت است از نسبت بین سطح تاسیسات و سطح کل ساختمان(ناخالص).

سطح تأسیسات
= سهم تأسیسات از زیربنا

سطح کل ساختمان (ناخالص)

سرانه مصرف گرما (سرما)
عبرات است از مقدار گرمایش( سرمایش) تخصیص یافته برای هر یک از کارکنان.

قدرت گرمایش (سرمایش) نصب شده
= سرانه مصرف گرما (سرما)

تعداد کارکنان

سرانه پارکینگ( سرپوشیده)
عبارت است از نسبت جمعیت به ازای یک محل پارک.

تعداد کارکنان
سرانه پارکینگ

تعداد پارکینگ در ساختمان

ضرایب گردش
نسبت فضای خالص (Gross Area) به فضای ناخالص (Net Area) را ضریب گردش گویند که تحت تاثیر الگوی و آمد ساختمان (Circulation Pattern)و چگونگی آن متغیر است. ضرایب گردش در ساختمان های اداری عبارتند از:
الف) گردش افقی : شامل راهروها، زیر دیوارها، ورودی به طبقه، کانال های افقی تأسیسات
ب) گردش عمودی: شامل پله ها، آسانسور ها، خروجی های اضطراری، کانال های عمودی تاسیسات، زیردیوارهای مربوطه.
ضریب گردش افقی
شامل سطح زیردیوارهای هر طبقه، راهروهای بین فضاهای اصلی، ورودی هر طبقه، رایزرهای تاسیساتی و سایر موارد مشابه می باشد و در هر یک از گروه های ۴ گانه فضاهای اصلی ساختمان اداری، دارای مقادیر متفاوت خواهد بود که به تفضیل ذکر خواهد شد.

ضریب گردش عمودی
شامل سطح زیر پله های اصلی ارتباطی طبقات، پله های فرار، آسانسور(نفر و بار)، پاگردهای طبقات دیوارهای مربوط به آنها و سایر موارد مشابه می باشد و در مجموع فضاهای ناخالص قبل از خود ضرب می شود.
مساحت سرانه ناخالص زیربنا
برابر است با سهم هر نفر از جمعیت اداری از مجموع سطوح خالص گروه های ۴ گانه و گردش های افقی و عمودی ساختمان.

زیربنای ناخالص ساختمان
= سرانه ناخالص زیربنا

جمعیت اداری

سطوح گردش + مجموع سطوح خالص ۴ گانه
= سرانه ناخالص زیربنا

جمعیت اداری

ملاحظات برنامه ریزی
یکی از مهمترین مشکلات فرا روی طراحان مراکز اداری تغییرات مداوم در ساختار اداری و پیشرفت تکنولوژی می باشد که نیاز به فضاهای جدید و یا حذف فضاهای قبلی را در پی دارد. اتخاذ تصمیم در خصوص فضاهای ثابت، فضاهای داخلی و چیدمان مبلمان، عوامل مهمی در طراحی فضاهای اداری و چگونگی انجام فعالیت ها فرآ
یند طراحی می باشند.
از آنجا که از طراحان انتظار می رود که نتایج کار آنها با دوام باشد لذا نحوه طراحی آنها باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار بوده و آنچه در این زمینه اهمیت دارد این است که عناصر ثابت فضا با دور اندیشی لازم طراح گردند ولی در خصوص طراحی فضای داخلی و چیدمان مبلمان با توجه به تغییرات مداوم نیاز به دور اندیشی زیادی نیست.
باید توجه داشت که از بلند پروازی زیاد اجتناب شود و سعی نشود وضعیت یک ساختمان اداری را تا بیست سال آینده پیش بینی کرده و ساختمان را بر مبنای آن طراحی کنیم و با این کار به نیازهای امروز لطمه وارد نماییم. زیرا با مقایسه ساختمان سازی امروز با دو دهه پیش تفاوت های محسوسی مشاهده می شود. استفاده از مبلمان جدید که اصطلاحاً آن را سیستم می نامیم، استفاده از دیوارهای متحرک، سیستم های تاسیساتی جدید و… از جمله این تفاوت ها می باشند.
معمولاً یک طرح خوب طرحی است که فضای ثابت را برای ۴۰ سال، فضای داخلی را برای ۷ سال، طراحی داخلی را برای ۳ ماه و تجهزات اصلی و مبنا مانند آسانسور را برای ۲۰ سال پیش‌بینی نماید.

فضا و مصالح
از طریق طراحی، امکان خلق حس فضای فیزیکی وسیعی فراهم است. این حس فضایی می تواند به واسطه دیوارهای آزاد، استفاده از گسترده از سقف ها و دعوت بیشتر نور روز به داخل فضا ایجاد شود، همچنین با انتخاب رنگهای تیره و قوی مانند شکلایی و آلویی، یک حس کلاسیک برای اداره ایجاد می کنند.دیوارها و کفهای با رنگ روشن، فضاهای کوچک را بزرگتر نشان می دهد.
چوب و سایر مصالح طبیعی ممکن است گران باشند، بنابراین بعضی طراحان به سوی تولیدات مصنوعی روی می آورند. مصالحی مانند روکش سنگهای مصنوعی می تواند نمونه خوبی باشد بلوکهای آکریلیک، جانشین خوبی برای بلوکهای شیشه ای هستند و نور عبوری از شیشه را بدون هیچ گونه وزن اضافی یا مشکلات نصب تامین می کنندو دیوارهای آکریلیک یا شیشه ای که با هزینه اندک تولید می شوند هنوز روش مناسبی برای جدا کردن فضاها محسوب می شوند. ورقه ها، وینیل ها و رزین ها، به صورت ترکیب با مصالح طبیعی به عنوان پارتیشن ها، سقف ها و کف ها به کار می روند. آلومینیوم دارای طرح و بافت و فلزات شکل پذیر شامل فولاد، مس، آلومینیوم و برنز برای داشتن ظاهری زیبا می توانند جلا داده شوند. دیوارها، تیغه ها، کف ها و سقف های منحنی شکل می توانند فضاهایی نرم ایجاد کنند و مصالح قوی مانند سنگ، فلز یا چوب نیز تاثیرات صلب و قوی ایجاد می کنند.
در خصوص انتخاب مصالح بایستی وسواس زیادی به خرج داد و از انتخاب مصالح بدون تحلی و دلیل خودداری نمود. در واقع بایستی به دلیل انتخاب هر یک از مصالح و ترکیب آنها با یکدیگر در قسمت های مختلف ساختمان توجه نمود.
در رابطه با جنس دیوار باید ابعاد، وزن، مقاومتف عایق بودن در برابر صوت، مقاومت در برابر آتش سوزی، سرعت نصب و تعمیر و نگهداری آن توجه نمود.
همچنین در خصوص پوشش سطح دیوار باید به قابلیت شستشو، عایق بودن در برابر حرارت و صوت، مقاومت در برابر ضربه و خراش و ساییدگی خصوصاً در قسمت های پایینی که بیشتر در معرض آسیب می باشند، توجه نمود و از قرنیزهای مناسب استفاده نمود.
مصالح مورد استفاده در کف باید با توجه به سرعت نصب، مقاومت در برابر سایش، سهولت ر تعمیر و نگهداری، زیر سازی، لغزنده نبودن، قابلیت ارتجاعی مناسب، انعکاس مناسب نور و آکوستیک انتخاب شوند. معمولاً کفپوش از جنس آزبست وینیل برای اتاق تاسیسات و فضاهای سیرکولاسیون و حتی در بعضی موارد برای فضای عمومی دفتری مناسب هستند چون در مقابل سایش و آتش سیگار مقاوم می باشند. استفاده از سنگ خصوصاً سنگ های گرانیت هر چند به دلیل زیبایی و عمر طولانی بر دیگر مصالح برتری دارد ولیکن به دلیل بالا بردن بار مرده ساختمان توصیه نمی شوند.

ساختارهای سقف
سقف ها معمولاً از نوع کاذب هستند تا پوششی برای عناصر تاسیساتی ساختمان بوده و دسترسی به آنها را جهت تعمیرات میسر سازند. بلندی سقف ها در ادارات تنها به اندازه ای است که داکت ها و تاسیسات سیم کشی را پنهان کند. آنها همچنین می توانند به عنوان ابزار تعریف کننده فضا نقش مهمی ایفا کنند. در این خصوص سقف های سه بعدی، بیشتر متداولند، از فضای لابی گرفته تا فضاهای کوچک اداری. طراحان با استفاده از اشکال متحرک، مصالح گوناگون ، رنگهای جذاب و نورپردازی خلاقانه، طراحی سقفهای سه بعدی متنوعی را تجربه می کنند. این اشکال شامل گنبدها، سقفهای استوانه ای و سقفهای معلق هستند که می توانند از چوب، فلز یا پلاستیک در اشکال و انواع نیمه شفاف و متنوع ساخته شوند.
تولید کنندگان سقف مانند Inc، USG interior و Chicago Metallica سقف های سه بعدی مشتری پسندی تولید کرده اند که شامل طرحهای چندلایه، طرحهای مواج و شبکه سیمی پلاستیکی یا فولادی می باشند. یکی از طرحهای جدید سقف TOPO ، USG سقفهای صاف را به لند اسکیپ های مواج و رنگین مبدل می سازد. این سیستم، عبارت است از تغییر شکل پانل های پرکننده نیمه شفاف و مات منصوب در یک سستم منحنی شکل پیچیده، که با وجود فرمهای غیر معمول خود می توانند به صورت اقتصادی و سریع نصب شوند.
در خصوص پوشش سقف در محل هایی که فاقد سقف کاذب است نیز باید به فابلیت شستشوف عایق بودن در برابر حرارت و صوت، انعکاس نور، رنگ و نقش توجه نمود.

تصویر ۱- سقف کاذب یک واحد اداری

تصویر ۲- کفسازی یک واحد اداری
طراحی مدولار
طراحی مدولار ساختمان باعث سادگی در طراحی، قابل انعطاف
بودن طرح، صرفه جویی، سهولت در اجرا و زیبایی می گردد.
طراحی مدولار زمانی بیشترین بازدهی را خواهد داشت که واحد بنا یا مدول در هر دو جهت افقی و عمودی ساختمان طرح گردد.
شبکه های طراحی
در ساختمان های اداری، شبکه ها ۲ گونه هستند. نوع اول مربوط به طراحی چیدمان و نوع دوم مربوط به عوامل سازه ساختمان است. این دو نوع شبکه با یکدیگر در ارتباط می باشند بسیاری از مشکلات استفاده از یک طراحی شبکه ای چیدمان، در نتیجه انتخاب نابجای شبکه های ساختمانی یا خدماتی بوجود آمده است. در این مبحث شبکه های تحت ۴ عنوان که نقش های آنان را مشخص می کند، آورده شده اند.
– شبکه های شکادهی مناطق، کاربرد عوامل ساختمان را مانند ساخت و بخش های کلی خدماتی، در بر می گیرند. این مناطق در سطوح افقی و عمودی قرار می گیرند.
– شبکه های ساختاری، عناصر ساختمانی مانند پارتیشن ها و پنجره ها را که درون نظام کلی شبکه قرار دارند، جاسازی و هماهنگ می سازند.
– شبکه های خدماتی که به توزیع مراکز خدماتی در سراسر ساختمان کمک می کنند.
– شبکه های طراحی که محل کار گروه های کاری را تنظیم می کنند.
شبکه های شکل دهی عمودی
شبکه های شکل دهی، نظم ابعاد را به عهده دارند که مهمترین و دایمی ترین بخش های پوسته ساختمان را به یکدیگر متصل می سازند. انتخاب یک شبکه داخلی شکل دهی به نوع و اندازه فضاهایی که در یک ساختمان نیاز است و نظم سازه ای سیستم انتخابی بستگی دارد. سیستم‌های شکل دهی عمودی عبارتند از:
ستون ها
برای طراحی چیدمان ساختمان تا آنجا که امکان دارد ستون ها باید از هم فاصله داشته باند. در دفتر کار بسته(شبکه ای) مشکل عمده این است که ستون ها در جاهای نامناسب قرار می گیرند و قطعاً با خطوط مورد نظر دیوارها مطابقت ندارند. چون حداقل عرض قابل استفاده برای یک اطاق ۷۵/۲ متر است باید شبکه ستونی مضربی از این عدد باشد. عمق اتاق های مجزا ممکن است تا ۵ متر هم افزایش یابد ولی مناسب ترین اندازه بین ۳ تا ۴ متر است.
شبکه شکل دهی افقی
به طور کلی هر قدر فضای داخل ساختمان عمیق تر باشد بعد کف هم زیادتر می شودزیرا بین کف و سقف و صفحات کف، کانال های شبکه های خدمات قرار می گیرند. ۷/۲ متر در حال حاضر در فضاهای عمیق برای ارتفاع کف تا سقف ارتفاع مناسبی است.
شبکه های اثاثیه
ابعاد اثاثیه اتاق در ساختمان های اداری متفاوت است. برای طراحی و رعایت کامل حالت انعطافی یعنی استقرار لوازم سنگین و متمرکزی مثل دستگاه های بایگانی و کتابخانه ها و برای حرکت دادن این لوازم به هر نقطه دیگر دفتر کار، فضایی معادل ۵٪ کل در نظر گرفته می شود.
شبکه های ساختمانی و تاسیساتی
نیاز به شبکه های ساختمانی با این حقیقت تثبیت می شود که لوازم ساختمانی و مواد در یک سری اندازه های معدود ساخته می شوند. در طراحی این شبکه باید به اتصالات برقی و سقفی، پارتیشن و فواصل شبکه ها و کانال های برقی توجه نمود.
تعیین قطعات منظم برای فضاهای کار
در طراحی ادارات نحوه قرارگیری لوازم همواره بر اساس شبکه ای از ابعاد پایه ای قرار می گیرد که عبارتست از نمودار یا واحد اصلی ابعاد برای بخش های داخلی ساختمان. ابعاد اتاق ها ضریبی از این مقیاس هستند که محاسبات آنها متناسب با مقدار فضای مورد لوزم برای استقرار کارمند و اندازه و نوع اتاقی است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.برای تعیین مقیاس لازم است نیازهای حقیقی و آینده مشخص و پیش بینی شوند. علاوه بر این باید در ابتدا مشخص گردد که آیا کارمندان در سالن های بزرگ با معدود بخش های مجزا شده اسکان می یابند یا این که همه کارمندان دراتاق های مجزا مستقر می شوند؟ در

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *