ساعت شروع مدارس

رییس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد: ساعت شروع مدارس هیچ تغییری نکرده.

دکتر یازرلو در گفت وگو با ایسنا، اضافه کرد: ساعت کار معلمان و مدیران مدرسه و هم اینکه شروع کلاس علم آموزان نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده.

ایشون اضافه کرد: در سال تحصیلی جدید علم آموزان می تونن به تناوب از ساعت ۷:۳۰ تا ۷:۴۵ در مدرسه حضور داشته باشن.

رییس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران از شورای عالی ترافیک به دلیل همراهی و همکاری با سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تشکر کرد.

این در حالیه که یه چند وقت پیش محمدمصطفی نجار ـ وزیر کشور ـ با اعلام ساعات کار جدید موسسات، نه هاده ها و مدارس پایتخت گفته بود: با در نظر گرفتن فرا رسیدن اول مهر ماه و تغییر فصل، مشکلاتی واسه شهروندان ایجاد می شه که با در نظر گرفتن جلساتی که شورای عالی ترافیک با دستگاه ها و ادارات جور واجور داشت و همه با هم درزمان ۱۳ جلسه پیشنهاداتی واسه دولت آماده شد.

ایشون اعلام کرده بود: بر این پایه، از اول مهر ماه ساعات کار جدید مدارس رو ۷:۱۵ تا ۷:۴۵ به صورت شناوره که این ساعات کار، آزمایشی و به مدت سه ماه اجرا و پس از اون در صورت ضرورت اصلاح می شه.

جمع آوری: پایگاه تفریحی آلامتو