جبهه جنوبی فقط به صورت یک بدنه نمادین اجرا شده است (به دلیل سرد بودن منطقه کاربرد بخش تابستان نشین لازم به نظر نمی رسیده است).
استفاده از جرزهای قطور و سقف های دوجداره.
۵- اصل شکل گیری تدریجی بنا
علی رقم شکل گیری تدریجی بنا الحاقات دوره های بعد هماهنگی کامل با بخش نخستین دارند و علت این امر را بایستی در سنت ساخت و فرهنگ استمرار جستجو کرد.
در این شکل گیری تدریجی، الحاقات بنا با نیازهای جدید ساکنین تطبیق یافته است.
ورودی
شکل این ورودی تبلور کاملی است از فلسفه ورودی در معماری ایران که با عقب نشینی، خود را از معبر عمومی مجزا می گرداند.
عامل ارتباط بین در ورودی و حیاط،هشتی و دالان می باشد. هشتی در این بنا مستطیل شکل است و عامل تقسیم کننده جهت فضاهای مختلف شامل شترخانه و دالان می باشد.
اختلاف سطح بیرون و حیاط از طرسق دالانی طولانی انجام می گیرد. لازم به تذکر است که جهت دستیابی راحت به آب قنات، حیاط در سطحی پایین قرار گرفته و دالان از یک طرف امکان دستیابی به سطحی پایین تر را فراهم می کند و از طرف دیگر دید مستقیم به حیاط را قطع می نماید.
حمام
حمام یکی از فضاهای اصلی تمام خانه های اعیانی ایران بوده است. در این خانه حمام دارای یکیش ورودی، یک سربینه به صورت هشتی با تزیینات و ستون های سنگی و یک حوض است.
سربینه از طریق یک فضای پنج وجهی به قسمت اصلی که محل شستشو است مرتبط می گردد. این فضا نیز به به خزینه و یک هشت وجهی که محل نظافت ویژه است مرتبط می شود.
جرزهای بسیار قطور امکان جلوگیری از اتلاف انرژی موجود در حمام را فراهم می کرده است و فضاهایی که به تدریج به بیرون منتهی می شود امکان گذار آرام از فضای گرم حمام را به فضای سرد بیرون امکان پذیر می کند (سلسله مراتب فضایی).
آب در بنا
تعلق قنات به صاحب خانه بهترین امکان استفاده فراوان از آب را برای طراحی مهیا کرده است.
آب در این بنا به صورت مورد استفاده قرار گرفته است:
تامین آب برای دو اصلی ساختمان
استفاده در حمام
برای تحقق به این دو هدف شگردی خاص به کار رفته است به این صورت که آب قنات به یک منبع در نزدیکی ورودی اصلی هدایت می گردد و این منبع فشار آب فواره ها را تثبیت می گرداند، از طرف دیگر آب حمام نیز از طریق همین منبع تامین می شود (توجه شود که چگونه با یک عمل، دو هدف به طور همزمان برآورده شده است).
خانه رهبری، تبریز
کلیه عناصر این خانه به صورت یک بلوک دو طبقه در ضلع شمالی یک حیاط وسیع شکل گرفته، و نمای آن نسبت به جنوب ۱۵ درجه به سمت شرق چرخیده و اتاق های اصلی آن در همین جهت مستقر شده است. این اتاق ها به طور غیر مستقیم و از طریق سرسراهای ورودی به حیاط ارتباط می یابد. سازماندهی پلان ساختمان به نحوی انجام شده که فضاهای اصلی در سمت جنوب و فضاهای جانبی، مثل انبار، پستو و پلکان در سمت شمال قرار گرفته تا بدین ترتیب اتلاف حرارت فضاهای اصلی از دیوارهای سرد شمالی به حداقل ممکن کاهش یابد. مصالح اصلی بنا از آجر و خشت تشکیل شده و به طور کلی ضخامت دیوارها بسیار زیاد است به طوری که ضخامت دیوارهای شمالی به ۱/۶۰، دیوارهای شرقی و غربی به ۱/۲۰ دیوارهای جنوبی به ۱/۸ متر می رسد. در هر دو طبقه ساختمان نورگیری کلیه فضاهای اصلی از طریق پنجره های عریض و مرتفع چوبی انجام می شود که در زیر سرپوشیده ای نسبتا عمیق قرار گرفته است. اما علی رقم عرض زیاد ایوان، به دلیل ارتفاع زیاد آن، کلیه پنجره ها در زمستان به طور کامل در معرض تابش آفتاب قرار می گیرد.
——————————————————————————————————————————-
بررسی ابنیه سنتی /وحید قبادیان