عوامل مؤثر در یادگیری دروس دانش اموزان

عوامل مؤثر در یادگیری دروس دانش اموزان
آگوست 4, 2018 دیدگاه‌ها برای عوامل مؤثر در یادگیری دروس دانش اموزان بسته هستند دانشجویی مدیر سایت

عوامل مؤثر در یادگیری

2-14-1 آمادگی

شاگرد باید از لحاظ جسمی،عاطفی،عقلی و… رشد کرده باشد تا بتواند به خوبی یاد بگیرد و یادگیری زمانی برایش مفید خواهد بود که از هر نظر آمادگر داشته باشد .

2-14-2 انگیزه و هدف        

یادگیری معلول انگیزه های متفاوتی است.یکی ازاین انگیزه ها،میل ورغبت شاگرد به آموختن است .زیرا وقتی شاگردان به موضوعی علاقمند باشند،در یادگیری بیشتر فعال می شوند.هدف به فعالیت انسان جهت و نیرو می دهد.فرد را به خواستن و طلب کردن وادار می کند و نیروی لازم را برای فعالیت دروی به وجود می آورد و سبب پیدایش قصد و اراده در او می شود.

2-14-3 تجارب گذشته

آموخته ها و تجربه های گذشتهً  شاگرد « ساخت شناختی » وی را تشکیل می دهد.آمادگی شاگرد در حدوسیعیی تحت تأ ثیر تجارب گذشتهً اوست.فرد زمانی می تواند مفاهیم و مسائل جدید را درک کند که مفهوم و مسأله جدید با ساخت شناختی او مرتبط باشد.

2-14-4  موقعیت و محیط یادگیری 

محیط ممکن است فیزیکی باشد،مانند نور،هوا،تجهیزات و امکانات آموزشی.طبیعی است که هرچه این امکانات برای فرد بیشتر فراهم شود،یادگیری بهتر صورت خواهد گرفت.

2-14- 5  روش تدریس معلم  

شاگردان همواره علاقمندبه فکرکردن است،دربررسی امورمختلف،باید فرصت حرکت و جنبش داشته باشد تا بتواند به هدفهای آموزشی برسد.در روش تدریس معلم باید این  نکات درنظرگرفته شود،درنهایت این که مدرسه وکلاس برای شاگردجالب توجه وجذاب باشد.

2-14- 6  تمرین و تکرار  

تمرین و تکراچه نقشی در فرایند یادگیری دارد؟آیا پیشرفت یادگیری مستقیماًتابع تکراراست؟مساعدترین موقعیت برای تمرین کدام است ؟ تکالیف مدرسه می تواند برای شاگردان مفیدباشد یا نه ؟ در پاسخ به این سؤالات باید گفت:تأ ثیر تمرین و تکرار در کل فرایند یادگیری و حیطه های  مختلف آن و به ویژه در حیطه روانی – حرکتی ،انکار ناپذیر است.شاگردان باید بلافاصله از نتیجهً تمرین و کارکرد خود مطلع شوند؛زیرااطلاع از پیشرفت،او را به کوشش وا می دارد.( شعبانی،1380)

 

2-15 تمرین و تکلیف شب

تمرین و تکلیف شب با هم مرتبط هستند.این دو، به وسیله محتوا وقتی که دانش آموزان از روی آگاهی یاد می گیرند و دانش جدید را به کار می گیرند،مرتبط می شوند .تأثیرات راهبردی معلمان در این نوع تجربه یادگیری این است که فعالیت های برنامه با یادگیری نهایی جور شود.تحقیقات درباره تکلیف شب نشان می دهد تفکر راهبردی مدارس ، نباید شکل دادن به تفکر آینده دانش آموزان باشد، بلکه به عنوان یک استراتژی متمرکز برای افزایش درک و فهم آن ها باشد.دانستن انواع تکلیف شب نیازمند کمک معلمان است که تکلیف شب را طراحی می کنند.

تمرین وسیله ای است که مکرراً،دانش آموزان را به کاربرد یادگیری جدید تشویق می کند.تمرین نهایی برای دانش آموزان این امکان را به آن هامی دهد تا به تسلط برسند.تحقیقات درباره تکلیف شب و تمرین جواب های مهم به این سؤالات است : دانش آموزان چه وقت باید تمرین کنند ؟ به چه مهارت هایی در هنگام  تمرین کردن باید دست پیدا بکنند ؟ چگونه معلمان می توانند از یک ارتباط قوی بین حافظه و درک و فهم برسند ؟ چه اندازه تمرین برای تسلط لازم است ؟ راهبرد تکلیف شب و خوب  طراحی کردن تمرین دانش آموزان یادگیری آن ها را افزایش می دهد. تغییرات کمی در تمرین اهمیت مهمی در دستیابی  دانش آموزان در افزایش یادگیری می تواند داشته باشد(براون،1378).

 

 

2-16 کمک مدرسه در انجام تکالیف

معلمانی که در اول سال تحصیلی درباره تکالیف مورد انتظار، نحوه انجام و زمان ارائه آن با دانش آموزان و اولیای آنان مشورت می کنند و به شاگردان اختیاراتی در انجام تکالیف و نحوه ارائه آن می دهندمعمولاً دردریافت،کیفیت مناسب تکالیف و جلب رضایت شاگردان، موفقیت بیشتری دارند. امادرمورد شاگردانی که به علل محرومیتهای فرهنگی،بی سوادی یا گرفتاری اولیاو شرایط نامساعد مسکن بندرت ازعهده انجام خاصی را برای انجام تکالیف ،زیر نظر معلمان یا شاگردان کلاسهای بالاتر تنظیم نماید تااین قبیل دانش آموزان بتوانند در محیطی آرام وپرانگیزه کار درسی خود را انجام دهند و احیاناً با طرح مشکلات خود،از کمکهای درسی لازم برخوردار گردند.در این صورت تنها تکالیفی را می توان به خانه فرستاد که امکان انجام آن به تنهایی برای کودکان وجود داشته باشد.

در موردکودکانی که دچار عقب ماندگی تحصیلی هستند،دادن تکالیف کوتاه و تمرینات ساده و پرسیدن سوالاتی که معمولاً این کودکان بتوانند از عهده پاسخ برآیند،در رشداعتماد به نفس آنها و ایجادانگیزه برای شرکت در فعالیتهای کلاس،مسلماً موثر خواهدبود. برعکس،تکالیف سنگین و پیچیده که خارج از توانایی این کودکان است آنان را نسبت به انجام هر نوع فعالیت درسی دلسرد و از خود ناامید خواهد کرد.معلم موفقی می گفت:من فرمول معجزه آسایی ندارم و علت علاقه شاگردان من به انجام تکالیف درسی این است که برای هر شاگرد یا هر گروه از شاگردانم تکالیفی تعیین می کنم که با توانایی و شرایط زندگی خانوادگی آنان مطابقت داشته باشد. من از شاگردان قویتر تکالیف  پرحجم تر و نسبتاً پیچیده تری می خواهم، اما در عین حال این شاگردان را تشویق می کنم تا  نتایج کار و تجربیاتشان را در کلاس با سایر بچه ها در میان بگذارند و دیگران را دریافته های خود سهیم کنند(بازرگان،1376).

 

 

2-17 ایجاد شرایط مطلوب و لوازم مناسب برای انجام تکلیف شب

دانش آموز نمی تواند در هر جا و تحت هر شرایطی کارکند. درس خواندن نیز مانند همه کارهای دیگر آداب و رسوم خاص خود را دارد و کودک برای اینکه بتواند خوب کار کند نیازمند محیطی مطلوب از نظر نور،سر و صدا و حرارت است.اوجای مناسبی برای نشستن می خواهد و به لوازمی؛ مانند مداد،خودکار،پاک کن،خط کش، کتاب و جزوه درسی و احتمالاً فرهنگ لغات و چیزهایی از این قبیل احتیاج دارد که لازم است این وسایل را پیش از شروع به کار در کنار خود داشته باشند .کودکان کلاسهای پایین تر دوست دارند برای انجام تکالیف خود بخشی از اتاق رااشغال کنندکه در آنجا مادر یا پدرشان نیز به کاری مشغولند.آنان در کنار اولیای خود احساس امنیت بیشتری می کنند.از آن گذشته آنها با نشان دادن گاه و بیگاه قسمتی از تکالیف خود تایید اولیا را نیز برای ادامه کارمی طلبند.نوجوانان برعکس،غالباً به محیطی بی سر و صدا نیازمندند،به طوری که بتوانند کتاب و لوازم خود را با خیال راحت پخش کنند.برخی از آنان حتی تمایل به بستن در و پنجره دارند تا هیچ گونه سرو صدا و عامل مزاحمت، تمرکز آنان را به هم نزند.بعضی ازکودکان ترجیح می دهنددرحال راه رفتن درس حاضر کنند،بعضی دیگر دوست دارند با همکلاسیهای خوددرس بخوانند. باید دید کودک کجا و چگونه می تواند بهتر یاد بگیرد و در صورتی که میسر بود امکان انجام تکالیف را در شرایطی که برای وی مطلوبتر است فراهم کرد(بازرگان،1376) .