عوامل موثر در پدیده تقلب

عوامل موثر در پدیده تقلب
نوامبر 20, 2018 دیدگاه‌ها برای عوامل موثر در پدیده تقلب بسته هستند دانشجویی مدیر سایت

عوامل موثر در پدیده تقلب

رتینگر و جردن(2005) به دو دسته متغیر به عنوان علل تقلب اشاره‌کرده‌اند: متغیرهای فردی (شخصی) و متغیرهای بافتی یا زمینه‌ای.

عوامل فردی ویژگی­هایی هستند که به وسیله نسل یا به وسیله موقعیتی که فرد در آن متولد می‌شود( مانند مذهب، ملیت) تعیین می‌گردند(بریمبل و استیونسون،2005 ). متغیرهای خصیصه­ای یا فردی که بیش‌ترین ارتباط را با انجام عدم صداقت تحصیلی (تقلب) دارند عبارت­اند از: موفقیت تحصیلی، سن، درگیری در فعالیت­های اجتماعی، رشته تحصیلی، جنسیت، معدل، اخلاق کاری، شخصیت نوعA  ، رویکرد رقابتی به پیشرفت تحصیلی و عزت نفس.

ارتباط عوامل بافتی یا موقعیتی به فشارهای بیرونی گفته می‌شود که بر فرد تحمیل و موجب ترغیب پاسخ تقلب می‌گردند. از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به تأثیرات گروه همسال، استادان، معلمان و سیاست­های آموزشی اشاره کرد.

اسکنلون و نیومن(2002) عوامل تأثیرگذار بر تقلب را به شرح زیر می‌دانند:

  1. بی‌اطلاعی: از آنجا که ممکن است دانشجویان نتوانند به طور کامل موارد تشکیل‌دهنده تقلب علمی یا جریمه­ها و تنبیهات آن را تشخیص دهند، آن را به عنوان یک مساله در نظر نمی‌گیرند. تعدادی از نویسندگان عواملی مانند نبود دانش در باره چگونگی درج نقل‌قول و ارجاع دادن را از عوامل تأثیرگذار در شیوع تقلب گزارش کرده­اند (وایت، 1993).

2 نگرش‌های شخصی: نگرش‌های مثبت یا منفی به تقلب، در تلاش و تمایل به وقوع تقلب و گسترش آن اهمیت دارد، چراکه تقلب می‌تواند به منزله جایگزین مناسبی برای انجام دادن کار سخت محسوب شود.

3 در دسترس بودن منابع اینترنتی: افزایش امکان دانلود و دسترسی گسترده به پهنای باند بالا، دسترسی به اطلاعات را آسان ساخته و فرآیند جدا کردن و چسباندن از منابع را برای تقلب دانشگاهی ساده کرده است.

4 نبودن توانایی­ها و صلاحیت‌های لازم بر ای انجام دادن کارهای علمی: خود سنجی از توانایی و صلاحیت‌های خود می‌تواند بازتاب‌دهنده نگرش‌های شخصی باشد. برای مثال ممکن است بازتاب وجود نداشتن اعتماد در تکمیل تکالیف باشد و به تقلب بینجامد.

5 عامل فشار: فشارهای ناشی از مواردی مانند کسب نمره بیشتر، کمبود زمان و سنگینی وظایف و حجم بالای تکالیف همگی به عنوان عوامل بالقوه در ایجاد تقلب شناخته‌شده‌اند.

6 نبود قوانین موسسه­ای و سازمانی: شدت تقلب و سرقت علمی در دانشگاه­ها در حال افزایش است، و آن‌ها باید مقوله تقلب علمی را جدی بگیرند، گر چه در گذشته این موضوع به عنوان یک اولویت مطرح نبود. عوامل مربوط به موسسه می‌تواند به شکل‌های گوناگون بر این موضوع تأثیر بگذارند، مانند قوانین مربوط به مجازات، تنبیه یا اخراج متقلبین.

لاو و سایمنز (1998) بر اساس مصاحبه­های جامعی که با دانشجویان کارشناسی ارشد انجام دادند، دو عامل اصلی تأثیرگذار بر تقلب علمی را شناسایی کردند: عوامل تأثیرگذار بیرونی شامل عامل فشار (نمره، زمان موجود و در دسترس بودن انجام تکلیف یا وظیفه مورد نظر) و توجه کم استادان به این پدیده. عوامل تأثیرگذار درونی شامل نگرش‌های شخصی (نظر مثبت یا منفی به تقلب دانشگاهی)، ناآگاهی، نبود خود کارآمدی و احساس شایستگی در انجام دادن کارهای علمی.